Material

Här hittar du kampanjmaterial, verksamhetsberättelser, stadgar, protestbrev med mera. Rapporter, remissyttranden, faktablad och diagram hittar du i LO Fakta. Material kan beställas från LO-distribution.

 • Antirasist - alltid

  Lokalt förtroendevalda inom LO-förbunden har intervjuats om stämningen på deras arbetsplatser och hur de jobbar mot rasism och främlingsfientlighet. Totalt har ett 100-tal intervjuer genomförts. Här följer en sammanställning av vad intervjuerna visar. 

  OMRÅDE: Opinionsbildning
  KATEGORI: Kampanjmaterial
 • Svenskt Näringsliv, LO och PTK om sjukförsäkringen

  Den avsiktsförklaring som LO, PTK och Svenskt Näringsliv ingått för att motverka den ohälsa som leder till sjukfrånvaro utgör en viktig grund för framtiden. Parterna ska utöka det förebyggande arbetet och vill också stärka företagshälsovården. Nu gäller det att fylla avsikterna med konkret innehåll.  

  OMRÅDE: Arbetsmiljö
  KATEGORI: Avtal
 • LO-aktuellt Tema: kongress 2016 Alla vinner på jämlikhet.

  Temanumret handlar om full sysselsättning samt jämlika och rättvisa förhållanden. Läs medlemmarnas tankar och idéer om framtiden, i huvudet på en ordförande och andra inspirerande artiklar. 

  OMRÅDE: Jämlikhet
  KATEGORI: LO Aktuellt (bilaga i Arbetet)
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4 – LOs vägledning

  LOs vägledning till föreskrifterna Organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4. 

  OMRÅDE: Arbetsmiljö
  KATEGORI: Handbok
 • Sänkta löner - nej tack!

  Borgerliga politiker och arbetsgivare höjer nu rösterna för att sänka de lägsta lönerna. Vi håller inte med. Deras idé om en quick-fix för att lösa både integration och arbetslöshet är både fel och ineffektiv. Jobb till löner som inte går att leva på leder till ökad segregation på arbetsmarknaden och i samhället i stort. En sänkning av de lägsta lönerna får dessutom allvarliga konsekvenser för alla när nya avtal ska förhandlas. För varför ska en arbetsgivare betala högre lön till dig, när den kan anställa andra till lägre lön?  

  OMRÅDE: Kollektivavtal
  KATEGORI: Kampanjmaterial
 • Friskoleurval med segregation som resultat

  I rapporten redovisas en studie som har genomförts bland landets fristående grundskolor där skolorna har fått ange om de har kö och hur lång deras kötid är. Elevernas föräldrars utbildningsnivå har sedan ställts i relation till de fristående skolornas kötider. 

  OMRÅDE: Välfärd
  KATEGORI: Övrigt
 • LO, TCO och Saco uppmanar Sverige att ratificera ILOs protokoll till konvention nr 29 om tvångsarbete

  Med denna skrivelse uppmanar LO, TCO och Saco Sveriges regering att skyndsamt underställa riksdagen frågan om att ratificera ILOs protokoll till konvention nr 29 om tvångsarbete. 

  OMRÅDE: Internationellt
  KATEGORI: Protestbrev
 • Får nyanlända samma chans i den svenska skolan?

  Ansvaret för nyanlända elever måste fördelas bättre mellan olika skolor. Det är inte rimligt att några få tar emot den överväldigande majoriteten medan andra inte tar emot några alls, eller enbart enstaka elever. LO, Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet visar i en sammanställning hur nyanlända tas emot i landets skolor.
 

  OMRÅDE: Välfärd
  KATEGORI: Övrigt
 • Facklig introduktion - du, facket och kollektivavtalet

  Denna folder handlar om vad det har för betydelse att vara på en arbetsplats med en fackförening och ett kollektivavtal. 

  OMRÅDE: Facklig utbildning
  KATEGORI: Studiematerial
 • Vilken lag gäller?

  Ingår i serien Jobbet och lagarna. Innehåller regler om inflytande i olika arbetsrättslagar och sambanden dem emellan.  

  OMRÅDE: Facklig utbildning
  KATEGORI: Studiematerial
 • Studieledighetslagen

  Ingår i serien Jobbet och lagarna. Innehåller kommentarer av LO. 

  OMRÅDE: Facklig utbildning
  KATEGORI: Studiematerial
 • Medbestämmandelagen

  Ingår i serien Jobbet och lagarna. Innehåller kommentarer av LO. 

  OMRÅDE: Facklig utbildning
  KATEGORI: Studiematerial
 • Förtroendemannalagen

  Ingår i serien Jobbet och lagarna. Innehåller kommentarer av LO. 

  OMRÅDE: Facklig utbildning
  KATEGORI: Studiematerial
 • Arbetsmiljölagen

  Ingår i serien Jobbet och lagarna. Innehåller kommentarer av LO. 

  OMRÅDE: Facklig utbildning
  KATEGORI: Studiematerial
 • Anställningsskyddslagen

  Ingår i serien Jobbet och lagarna. Innehåller kommentarer av LO. 

  OMRÅDE: Facklig utbildning
  KATEGORI: Studiematerial
 • Arbetstidslagen

  Ingår i serien Jobbet och lagarna. Innehåller kommentarer av LO. 

  OMRÅDE: Facklig utbildning
  KATEGORI: Studiematerial
 • Vald på jobbet - Ramprogram och handledning

  Utbildningen Vald på jobbet är tänkt att vara en första introduktion till den som är ny i rollen som förtroendevald inom något LO -förbund. 

  OMRÅDE: Facklig utbildning
  KATEGORI: Studiematerial
 • Medlem i facket - processhandledning

  Det här är ingen vanlig studiehandledning, det här är en processhandledning. En process (lat. proce’ssus, av procedere, framskrida) är en utvecklingsgång, ett förlopp där något förändras och hänger samman. 

  OMRÅDE: Facklig utbildning
  KATEGORI: Studiematerial
 • Medlem i facket - om den fackliga organisationen

  Materialet behandlar den fackliga organisationen på arbetsplatsen och i samhället. 

  OMRÅDE: Facklig utbildning
  KATEGORI: Studiematerial
 • Gemensamma riktlinjer för tvärfackliga utbildningar

  Gemensamma riktlinjer för tvärfackliga utbildningar togs fram under studieträffen Vidareutbildning för studieaktiva (VISA) 2013. Det är en överenskommelse mellan LO, LO-distrikten, ABF och LO-förbunden om tvärfackliga utbildningar. Skriften är kortfattad och handlar om målsättningar, ansvar, roller och att tvärfackliga utbildningar måste utvärderas och följas upp. 

  OMRÅDE: Facklig utbildning
  KATEGORI: Handbok
Sida 5 av 71234567