Fråga facket Fråga facket

Det utvecklande arbetet

Kollektivavtal Facket har stor erfarenhet av att arbeta med befattningsutveckling. Motiven är att bidra till industriell utveckling, stärkt konkurrenskraft och att medlemmarna ska få utveckling i arbetet. Kollektivavtalens utformning är en nyckelfaktor.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Utveckling eller förslitning

En kunnig och stark fackklubb kan med stöd av sitt förbund påverka arbetets organisering så att de anställda får en större överblick, gör fler arbetsuppgifter och även deltar i planeringen av arbetet. Målet är att uthålligt kunna producera en god produkt av ett gott arbete till en god lön.

Motsatsen är en strikt uppdelning av jobben. Ett vanligt exempel är det löpande bandet där ett arbetsmoment på ett par minuter upprepas hela dagen, med förslitningsskador och meningslöshet som resultat. Arbetstagarnas uppgifter blir så enkla att en arbetstagare är lätt utbytbar mot en annan.

Individuell lön

Det ligger, under vissa förutsättningar, i arbetsgivarens intresse att förenkla arbetsuppgifterna och sätta lönerna individuellt, det vill säga ensidigt fördela det lokala löneutrymmet. Syftet är att premiera de arbetstagare som presterar mest, snabbast och bäst. Den enskilde får en högre lön om dennes värde ökat i förhållande till arbetskamraternas. Att få högre lön blir en individuell tävling mellan arbetstagarna.

Hur löneutrymmet fördelas

Fackets strategi är att utforma system där utveckling i arbetet hänger samman med utveckling i yrkeskunnande och utveckling i lön. Genom att systematiskt beskriva arbetsuppgifter i olika steg, vilken utbildning och praktik som krävs och vilken lön som ska höra samman med de olika stegen kan parterna komma överens om vilken utveckling man vill se på arbetsplatsen. Syftet är att hitta en ram för hur löneutrymmet ska fördelas lokalt.

Hur kollektivavtalen är konstruerade har avgörande betydelse för fackets makt och inflytande över lönefördelningen på lokal nivå. Genom tydliga kriterier för vilka arbetsuppgifter, utbildning och erfarenhet som krävs för en viss lön kan facket, genom avtalskonstruktionens utformning, säkra avtalshöjningarna på arbetsplatsen.