Fråga facket Fråga facket

Facket behövs för att säga emot när något är på tok

Arbetsmiljö Facket är ett bra stöd i våra förhandlingar, en resurs och en unik kunskapsbank att använda sig av, säger Lars som är undersköterska och fackligt engagerad i Kommunal.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

- Jag har gått en del fackliga kurser och fram till min sista föräldraledighet var jag under många år arbetsplatsombud för Kommunal, säger undersköterskan Lars. Foto: Lars Forsstedt

Det är roligt att kunna göra ett bra jobb

Lars är undersköterska på en hälsocentral och fackligt engagerad i Kommunal. Själv tycker han sig ha ett av de viktigaste arbetena som finns och han vet var arbetsglädjen kommer ifrån.

- Det är roligt att få hjälpa folk, kunna göra ett bra jobb och få glädje och tacksamhet tillbaka. Bekräftelsen från både patienter och kollegor är grundläggande.

Att chefen syns ofta, är en god lyssnare och lätt att tala med bidrar också till arbetsglädjen liksom den goda stämningen i arbetsgruppen.

- Många befinner sig i samma livssituation med småbarn och vi har lätt att prata med varandra, säger Lars.

De är öppna, rådfrågar varandra och har en dialog om schema och semestrar, ventilerar både frustrationer och är uppmuntrande mot varandra.

- Vi kan be varandra om hjälp eller byta patienter när någon är svårstucken vid provtagningen eller när det bara jäklas för någon av oss. Då blir det bättre både för vårdtagaren och för oss.

- Vi turas om att bjuda på fika på jobbet. Ser till att alla kan ta ut sin friskvårdstimme och hjälper varandra om någon måste uträtta ett ärende.

Att vara fackansluten är en självklarhet

Arbetsinnehållet är varierat. Utöver venprovtagning assisterar de läkarna vid operationer, utför hälsokontroller, tar hand om akuta sårskador och urinvägsinfektioner. Det finns en bredd av erfarenheter av sårbehandling, hudutslag, operationer och akut verksamhet.

- Yrket är intressant. Det finns alltid saker att lära sig tack vare den variation som finns inom vårt område.

Efter sju år på geriatriken sökte sig Lars till en enhet som låg i de äldsta byggnaderna och där drabbades han av andningsbesvär på grund av lokalerna. Problemen fortsatte trots behandling och företagshälsovården föreslog omplacering. I samma veva blev en tjänst ledig på hälsocentralen som han sökte - och fick!

Han vet att facket behövs för en bra arbetsmiljö och trygghet.

- Det behövs fackligt kämpande för att ställa till rätta och säga emot när något inte är okej.

- Facket är ett bra stöd i våra förhandlingar, en resurs och en unik kunskapsbank att använda sig av.

Att vara fackansluten är en självklarhet. Ju fler, desto bättre, säger han. Enighet ger slagkraft.

- Jag har gått en del fackliga kurser och fram till min sista föräldraledighet var jag under många år arbetsplatsombud för Kommunal. I arbetsgruppen är vi alla starkt fackligt engagerade.

- Vi har god kontakt med personer inom regionen som vi kan mejla eller ringa. Jag känner personligen en fackkamrat som jag bollat mycket med kring arbetsmiljö och skyddsombudsfrågor. Vi har fått bra hjälp. Sektionsordföranden har varit snabb på att höra av sig och ge respons.

Effektivare mottagning

För några år sedan infördes dropp in-tider till labbet. Patienten får en kallelse och väljer sedan själv dag och tid att komma hit och vänta på sin tur. I början fanns det en stor frustration hos ett antal patienter som förväntade sig att få hjälp inom tio minuter.

- Nu har systemet satt sig och de som besöker oss vet att genomsnittstiden är en och halvtimme under högtryckstiden. Men vi tar emot 100 patienter per dag vilket är fler än tidigare. Förut tog själva tidsbokningen mycket värdefull tid.

- Om patienten även behöver ta EKG eller kolla sin diabetes kan rött kort alternativt ett gult kort för ett planerat snabbt provsvar delas ut och hen kan vänta inne hos oss. På det viset ges förtur till rätt patienter.

På läkarsidan har de börjat med en så kallad Plockmottagning. Det innebär att några läkare jobbar efter en och samma besökslista under ett förmiddagspass.

- Det har lett till att fler besök tas emot, väntetiderna blivit kortare och att vi får positiv feedback från patienterna.

Kompetensutveckling - kunskaper och färdigheter som behövs

På geriatriken fanns det goda möjligheter att gå på interna föreläsningar som läkarna eller andra inom sjukhuset anordnade. Det gav kursintyg och pins. Men även på hälsocentralen sker ett lärorikt samarbete.

- Vi har en prick-mottagning där vi undersköterskor assisterar vid operationer av hudförändringar och då delar läkarna med sig av sina kunskaper.

Chefen är positiv till kompetensutveckling och ser till att personalen har de kunskaper och färdigheter som behövs.

- Jag har varit på kurs inför kemikalieinventeringen som nu genomförs och förändringar i journalsystemet som vi sedan lär ut till våra arbetskamrater.

Karriärväg - från undersköterska till sjuksköterska

Lars plan var att utbilda sig till sjuksköterska efter några år som undersköterska, men det rann ut i sanden då han fick jobb på bra ställen och trivdes med det han gjorde.

- Jag kan önsketänka att det fanns en möjlighet att vidareutbilda sig genom yrket, någon form av "karriärväg" från undersköterska till sjuksköterska. Inkorporerat i arbetet på något vis, det tror jag skulle locka fler till yrket.

- Fler specialistutbildningar inom våra arbetsområden kan också vara en väg. Många av oss kan mycket, men vill mer. Att ha möjlighet att fördjupa sig, bredda sin kompetens kan leda till andra arbetsuppgifter som gör att du även upp i åldern kan orka med arbetet och jobba kvar.

Text: Sophia Gabrielsson sophia@forsstedt.se