Fråga facket Fråga facket

LO är 13 fackförbund

Organisationsfrågor


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Diskuterar med arbetsgivaren

Anställda på en arbetsplats
arbetar tillsammans i en fackförening
för att det ska bli bättre på arbetsplatsen.
Fackföreningen diskuterar också med arbetsgivaren
om vilken lön de anställda ska ha.

Fackföreningen är med i ett fackförbund
för dem som har samma yrke.
13 olika fackförbund är med i LO.

Vi har en lång historia

Fackföreningarna bestämde för hundra år sedan
att de ville samarbeta i LO.
På den tiden hade de anställda nästan inga rättigheter
och det fanns mycket orättvisa.

Tyvärr behövs fortfarande fackföreningar
för att kämpa mot orättvisor som dåliga löner,
orättvisor mot människor för att de är män eller kvinnor
eller orättvisor för att människor kommer från ett annat land.

På varje arbetsplats

1,4 miljoner arbetstagare är medlemmar i LO.
Vi är undersköterskor, restaurangbiträden,
mekaniker och mycket annat.
LO finns på nästan varje arbetsplats.