Facket direkt facketdirekt.nu

Stiftelser som LO förvaltar

Organisationsfrågor LO förvaltar stiftelser som delar ut bidrag eller stipendium enligt nedan. Adress för ansökningar samt kontaktuppgifter finner du i slutet av texten.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Henrik och Oscaria Kulhammars minnesfond

Stiftelsen har avslutats under 2019

Berg och Johanssons minnesfond

Stiftelsen ska lämna bidrag till behövande arbetarfamiljer, med företräde till familjer med många barn. Stiftelsen får inte lämna bidrag till behov som skall tillgodoses genom det allmännas försorg. 

Jubileumsfonden Riva del Sole

Stiftelsen ska i första hand bland medlemmar i fackföreningsrörelse och annan folkrörelse i Sverige främja studier, utbildning eller annan förkovran. Syftet med studierna ska vara att bredda och fördjupa kunskaperna om eller stimulera till internationellt samarbete, främst inom facklig, kooperativ eller annan folkrörelseverksamhet.

Stiftelsen Hjalmar Branting institutet

Stiftelsen har avslutats under 2019

LOs minnesfond

Stiftelsen delar ut stipendier till medlemmar tillhörande fackorganisationer anslutna till Landsorganisationen i Sverige och vilka genomgå studiekurs vid Landsorganisationens skola i Brunnsvik eventuellt annan skola som kan komma att sortera under Landsorganisationen i Sverige.

Sista datum för ansökningar om stipendium för hösten 2021 är 30 oktober. 

 

Ansökningar

Ansökningar skickas till respektive stiftelse med adress LO, 105 53 Stockholm. Ansökningar bör innehålla personligt brev, referensuppgifter, bilagor som styrker ansökan, tex besked från skatteverket som visar ekonomisk situtation. 

Om du har frågor kontakta Bo Carselid, bo.carselid@lo.se, tel 070-698 28 47.

Läs mer här om hur vi behandlar dina personuppgifter i samband med en ansökan ur någon av LOs stiftelser.