Fråga facket Fråga facket

Rekryteringsblad för kunskapssystemets kurser

Facklig utbildning Rekryteringsblad för LOs Kunskapssystem 2023


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

LOs förtroendemannalinje

Förtroendemannalinjen

Facklig ideologi

Insikter externat Gävle v. 08+12 2023
Insikter externat Göteborg v. 09+13 2023
Insikter externat Halmstad v. 07+11 2023
Insikter externat Jönköping v. 46+50 2023
Insikter externat Kristianstad v. 13+17 2023
Insikter externat Landskrona v. 45+49 2023
Insikter externat Linköping v. 43+47 2023
Insikter externat Luleå v. 05+09 2023
Insikter externat Skellefteå v. 39+43 2023
Insikter externat Skövde v. 35+39 2023
Insikter externat Stockholm v. 38+42 2023
Insikter externat Sundsvall v. 39+43 2023
Insikter externat Uddevalla v. 37+41 2023
Insikter externat Örebro v. 06+10 2023

Insikter internat v. 07-08 2023
Insikter internat v. 12-13 2023
Insikter internat v. 16-17 2023
Insikter internat v. 21-22 2023
Insikter internat v. 38-39 2023
Insikter internat v. 41-42 2023
Insikter internat v. 45-46 2023
Insikter internat v. 48-49 2023

Insikter digital distansutbildning v. 13+17 2023
Insikter digital distansutbildning v. 44+48 2023 

Vi bygger landet internat v. 07 2023
Vi bygger landet internat v. 19 2023
Vi bygger landet internat v. 50 2023

Facklig ledarskap

Kommunikation och retorik internat v. 10 2023
Kommunikation och retorik internat v. 21 2023
Kommunikation och retorik internat v. 36 2023
Kommunikation och retorik internat v. 45 2023

Jämlikt ledarskap internat v. 16 2023
Jämlikt ledarskap internat v. 41 2023

Politik och samhälle

Jämlikhetsakademin steg 1 Ekonomisk jämlikhet internat v. 12 2023
Jämlikhetsakademin steg 1 Ekonomisk jämlikhet internat v. 22 2023

Jämlikhetsakademin steg 2 Social jämlikhet internat v. 07 2023
Jämlikhetsakademin steg 2 Social jämlikhet internat v. 38 2023

mlikhetsakademin steg 3 Politisk jämlikhet internat v. 19 2023 
Jämlikhetsakademin steg 3 Politisk jämlikhet internat v. 43 2023 

Funktionsspecifika utbildningar

Arbetsrätt och förhandling

Arbetsrätt 1 internat v. 05 2023
Arbetsrätt 1 internat v. 16 2023
Arbetsrätt 1 internat v. 34 2023

Arbetsrätt 1 digital distansutbildning v. 43 2023

Arbetsrätt 2 internat v. 16 2023
Arbetsrätt 2 internat v. 36 2023
Arbetsrätt 2 internat v. 49 2023

Arbetsrätt 3 internat v. 22 2023
Arbetsrätt 3 internat v. 41 2023
Arbetsrätt 3 internat v. 50 2023

Arbetsrätt 1-3 digital distansutbildning v. 08+13+19 2023

Grundläggande förhandlingsteknik v. 22 2023

MBL- och arbetsmiljö i förhandlingsarbetet internat v. 16 2023

MBL- och arbetsmiljö i förhandlingsarbetet internat v. 39 2023

MBL- och arbetsmiljö i förhandlingsarbetet internat v. 48 2023

Bolagsstyrelse och ekonomi

Europeiska företagsråd 1 (EWC1) internat v. 38 2023

Fackligt arbete i företagets styrelse 1 (FAFS1) internat v. 13 2023
Fackligt arbete i företagets styrelse 1 (FAFS1) internat v. 36 2023

Fackligt arbete i företagets styrelse 2 (FAFS2) internat v. 21 2023

Fackligt arbete i företagets styrelse 3 (FAFS3) internat v. 48 2023

Organisation och ledarskap

Det svåra samtalet internat v. 04 2023
Det svåra samtalet internat v. 17 2023
Det svåra samtalet internat v. 34 2023
Det svåra samtalet internat v. 41 2023
Det svåra samtalet internat v. 48 2023

Pedagogik

Ung ledare internat v. 43 2023

Fördjupad handledarutbildning v. 19 2023

Fördjupad handledarutbildning v. 34 2023

 Samverkan

Kvalificerad ordförandeutbildning