Fråga facket Fråga facket

Enheten för distriktsverksamhet

Organisationsfrågor Enheten koordinerar de nio LO-distrikten som samordnar den tvärfackliga utbildningen regionalt och lokalt. I verksamheten ingår även facklig-politisk samverkan, att driva regionala arbetsmarknadspolitiska frågor samt att tillsammans med förbundens regionala och lokala organisationer arbeta med ung-verksamhet samt skolinformation.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Conny Andersson

Distriktschef/kassör

LO-distriktet i Örebro och Värmland.