Material

Här hittar du kampanjmaterial, verksamhetsberättelser, stadgar, protestbrev med mera. Rapporter, remissyttranden, faktablad och diagram hittar du i LO Fakta. Material kan beställas från LO-distribution.

 • LOs politiska plattform inför valet 2018

  Valet 2018 handlar vilka som vill och kan öka tryggheten för vanligt folk. Sverige har aldrig varit rikare än vi är i dag och aldrig haft så stora möjligheter att bygga för framtiden. Vi vill se ett samhälle som präglas av trygghet i vardagen, fler och bättre jobb samt ökad jämlikhet. 

  OMRÅDE:
  KATEGORI: Policy Övrigt
 • LOs verksamhetsberättelse 2016

  LOs verksamhetsberättelse 2016

  OMRÅDE: Organisationsfrågor
  KATEGORI: Verksamhetsberättelse
 • LOs plattform i diskussionen om EUs framtid

  EU-kommissionen har presenterat en vitbok om EUs framtid med vilken man vill inspirera till diskussion om på vilket sätt samarbetet ska bedrivas och på vilka områden. LO välkomnar kommissionens initiativ och att man uppmuntrar till delaktighet i formandet av unionens prioriteringar och utveckling.  

  OMRÅDE: Internationellt
  KATEGORI: Policy
 • Vad gäller vid kränkning av skyddsombud?

  När arbetsgivaren hindrar skyddsombudet från att fullgöra sina uppgifter enligt arbetsmiljölagens regler har det skett en kränkning. Även när skyddsombudet på grund av sitt uppdrag fått försämrade anställningsvillkor eller arbetsförhållanden har det skett en kränkning. 

  OMRÅDE: Arbetsmiljö
  KATEGORI: Handbok
 • EU behöver förändras!

  Vi kan inte ha ett EU där vi konkurrerar med löner och arbetsvillkor. I stället måste vi kämpa för att alla som arbetar i Sverige ska behandlas lika. LO vill därför att ett socialt protokoll läggs till EUs fördrag. 

  OMRÅDE: Kollektivavtal
  KATEGORI: Kampanjmaterial
 • Folder fackliga nätutbildningar och studieguide

  Folder som beskriver de fackliga nätutbildningarna och LOs studieguide. Beställ den och sprid på fackliga kurser och konferenser. 

  OMRÅDE: Facklig utbildning
  KATEGORI: Folder
 • Tapplapp fackliga nätutbildningar

  Tapplapp om de cirka 10 nätutbildningar som LO och fackförbunden har tagit fram. Beställ den och sprid på fackliga kurser och konferenser. 

  OMRÅDE: Facklig utbildning
  KATEGORI: Folder
 • Jämlikhet – så funkar det

  Jämlikhet – så funkar det! är en handbok i engagemang. För jämlikhet och mot orättvisor. Här finns fakta, argument och förslag på vad du rent praktiskt kan göra för att förvandla vårt gemensamma samhälle till det bättre. 

  OMRÅDE: Jämlikhet
  KATEGORI: Handbok
 • Solidarity message to the people in Russia

  Solidarity message from the Baltic Sea Trade Union Network, BASTUN, to the people and the labour movement in St. Petersburg and Russia. Our deepest condolences in order of the tragic events in St. Petersburg on the 3d of April 2017. 

  OMRÅDE: Internationellt
  KATEGORI: Övrigt
 • Guide för rättvis handel

  Den här guiden handlar om de verktyg som finns för att göra dagens globala handel rättvis. I guiden finns tips och idéer om vad vi kan göra för att bidra till en hållbar produktion och konsumtion. Läs mer här om internationella regelverk, hållbart företagande, uppförandekoder, globala ramavtal samt upphandling, påverkan och konsumtion. Guiden ges ut av LO, TCO och Saco via den gemensamma fackliga biståndsorganisationen Union to Union. 

  OMRÅDE: Internationellt
  KATEGORI: Handbok
 • Kongressprotokoll 2016 - del 1

  Protokoll från LOs 28e ordinarie kongress 2016 - del 1.

  OMRÅDE: Organisationsfrågor
  KATEGORI: Protokoll
 • Kongressprotokoll 2016 - del 2

  Protokoll från LOs 28e ordinarie kongress 2016 - del 2.

  OMRÅDE: Organisationsfrågor
  KATEGORI: Protokoll
 • Pensionsboken

  Är pensionen en facklig fråga kanske någon undrar? Ja, visst är den det. Pension är uppskjuten lön och därför en viktig fråga för oss i LO. Den här handboken ger en grundläggande översikt över hela pensionsområdet - allmän pension, avtalspension och privat pensionssparande. Beskrivningarna av de olika pensionssystemen och pensionsformerna är allmänt hållna men de täcker hela pensionsområdet. Vi hoppas att Pensionsboken kan användas både som uppslagsbok och för studier tillsammans med andra. 

  OMRÅDE: Försäkringar
  KATEGORI: Handbok
 • A European Pact for Social Progress

  Sveriges framgångsrika ekonomiska modell bygger på starka ansvarsfulla fackliga organisationer som tryggar löntagarnas intressen. Vi ska inte konkurrera med låga löner och sämre villkor – vare sig i Sverige eller i EU. Därför kräver LO och Socialdemokraterna att ett socialt protokoll upprättas i EU som ger en bättre balans mellan ekonomiska friheter och grundläggande rättigheter för löntagarna på EUs inre marknad. LO har tillsammans med Socialdemokraterna och motsvarigheterna i Tyskland och Österrike enats om ett tiopunktsprogram för att påverka EU. Detta finns här på engelska och på tyska.  

  OMRÅDE: Kollektivavtal
  KATEGORI: Policy
 • Semesterlagen

  Den nuvarande semesterlagen har gällt sedan 1978. Lagen har under årens lopp ändrats ett antal gånger. Den senaste genomgripande förändringen skedde 2010. Förmånerna enligt lagen består av semesterledighet och semesterlön under ledigheten samt semesterersättning vid anställningens upphörande. Semesterlagen återges här med kommentarer av LO. 

  OMRÅDE: Facklig utbildning
  KATEGORI: Studiematerial
 • Gemensamma krav inför Avtal 2017

  LOs styrelse fattade 2015 beslut om gemensamma långsiktiga mål för tre kongressperioder. Målen utgör en övergripande färdriktning för LOs löne- och avtalspolitik. De gemensamma kraven inför avtal 2017 utgör ett steg i förverkligandet av målen. 

  OMRÅDE: Arbetsmarknad
  KATEGORI: Avtal
 • Antirasist - alltid

  Lokalt förtroendevalda inom LO-förbunden har intervjuats om stämningen på deras arbetsplatser och hur de jobbar mot rasism och främlingsfientlighet. Totalt har ett 100-tal intervjuer genomförts. Här följer en sammanställning av vad intervjuerna visar. 

  OMRÅDE: Opinionsbildning
  KATEGORI: Kampanjmaterial
 • Svenskt Näringsliv, LO och PTK om sjukförsäkringen

  Den avsiktsförklaring som LO, PTK och Svenskt Näringsliv ingått för att motverka den ohälsa som leder till sjukfrånvaro utgör en viktig grund för framtiden. Parterna ska utöka det förebyggande arbetet och vill också stärka företagshälsovården. Nu gäller det att fylla avsikterna med konkret innehåll.  

  OMRÅDE: Arbetsmiljö
  KATEGORI: Avtal
 • LO-aktuellt Tema: kongress 2016 Alla vinner på jämlikhet.

  Temanumret handlar om full sysselsättning samt jämlika och rättvisa förhållanden. Läs medlemmarnas tankar och idéer om framtiden, i huvudet på en ordförande och andra inspirerande artiklar. 

  OMRÅDE: Jämlikhet
  KATEGORI: LO Aktuellt (bilaga i Arbetet)
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4 – LOs vägledning

  LOs vägledning till föreskrifterna Organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4. 

  OMRÅDE: Arbetsmiljö
  KATEGORI: Handbok
Sida 4 av 411234567...41