Fråga facket Fråga facket

Vad är offentlig upphandling?

Kollektivavtal Alla offentliga organisationer som använder sig av lagen om offentlig upphandling (LOU) kallas för upphandlande myndigheter enligt lagen. 


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Upphandlingar för över 800 miljarder kronor per år

Offentlig upphandling beslutas av ansvariga politiker och utförs i regel av upphandlande tjänstemän i den upphandlande myndigheten. Det finns cirka 3 800 upphandlande myndigheter i Sverige som gör en eller flera upphandlingar per år med våra gemensamma skattemedel. Det sammanlagda värdet för Sverige, som i jämförelse med många andra EU-länder upphandlar mycket, var 803 miljarder kronor 2021. Det är framför allt kommuner, regioner och stora beställande myndigheter som till exempel Trafikverket som står för de stora summorna.

En reglerad inköpsprocess

Offentlig upphandling är en reglerad inköpsprocess som implementerats i Sverige via EU-direktiv. Det senaste direktivet blev klart 2016 och tar mer social hänsyn gällande till exempel arbetsvillkor och miljö än tidigare EU-direktiv. Det nya regelverket började gälla i Sverige den 1 juni 2017.

EU är tydliga med att det nya regelverket inte enbart ska fokusera på lägsta pris i upphandlingen utan även ta hänsyn till andra aspekter som sedan ska vägas samman vid värderingen av de anbud som kommer in i upphandlingsprocessen.

Detta har gett politikerna mycket bättre möjligheter att ta ansvar för att genomföra mer socialt hållbara upphandlingar av högre kvalitet. Något som de kan göra genom att fatta beslut om att de ansvariga tjänstemännen ska genomföra en upphandling som beslutats av de ansvariga politikerna. 

Den svenska arbetsmarknaden regleras främst i kollektivavtal, alltså genom förhandlingar mellan arbetsgivare och fackföreningar. För att en myndighet ska kunna ställa rätt villkor måste villkoren hämtas ur det kollektivavtal som är tillämpbart på arbetet som ska upphandlas. Om det inte är tydligt vilket kollektivavtal och därmed vilka villkor som gäller behöver myndigheten fråga den fackliga organisationen om vägledning.

Upphandling

Läs mer i följande kapitel:

  • Vilka krav som ska ställas och vilka som kan ställas för en schyst upphandling – guidens andra del. 
  • Hur de ställda kraven ska följas upp för att främja god kvalitet på det som köpts in samt att de som utför arbetet har bra arbetsvillkor – guidens tredje del.
  • Hur upphandlingsprocessen ser ut – guidens fjärde del.

Har du frågor om innehållet? 

Mejla till upphandling@lo.se

LOs upphandlingsguide (pdf)

LOs upphandlingsguide kan beställas från LO-distribution.