Fråga facket Fråga facket

Handels

Arbetsmiljö Handels största arbetsmiljöutmaning är att få mindre stressade arbetsplatser genom att få tryggare anställningsformer och bättre arbetstider.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Handels utmaningar

  • Generellt för alla branscher handlar det om bemanning/schemaläggning, anställningsformerna och brister kring den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.
  • För frisörbranschen handlar utmaningarna om kemiska hälsorisker och ergonomin, då frisörerna står och går hela tiden.
  • För detaljhandeln handlar det om hot/våld och rånrisk, sexuella trakasserier, farligt ensamarbete samt deltid och visstid/sms-anställningar. Det är mycket problem med deltider och visstider framför allt bland de kvinnliga medlemmarna.
  • För lager och e-handeln handlar det om tunga lyft, belastningsergonomin och truckolyckor.
  • Andra utmaningar handlar om problemet med hyvling (nedskuren arbetstid), slimmad bemanning och ensamarbete.
  • Handels största arbetsmiljöutmaning är att få mindre stressade arbetsplatser genom att få tryggare anställningsformer och bättre arbetstider (schema, öppethållande). Det handlar om att försöka skapa ökad makt och påverkan, genom att organisera sig på arbetsplatsen samt att skaffa sig makt över arbetstider och lön.

Rapporter

Här hittar du rapporter framtagna av Handels

Handels arbetsmiljöstrategi 2023

Läs mer

Artikel i Handelsnytt: Jobbet knäckte Claudia - sen blev hon facklig hjälte