Fråga facket Fråga facket

Representantskapet

Organisationsfrågor Representantskapet är mellan kongresserna LOs högsta beslutande organ. Representantskapet består av representanter för de till LO anslutna förbunden samt styrelsens ledamöter.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Representantskapet ska ha tillsyn över styrelsens förvaltning samt mellan kongresserna avgöra ärenden av viktig principiell och strategisk betydelse.

Representantskapet består, utöver LOs styrelse, av 100 ledamöter. Varje förbund utser två ledamöter. Resterande mandat fördelas mellan förbunden efter antalet medlemmar. 

Representantskapet sammanträder minst en gång per år.

Läs mer om representantskapet i LOs stadgar.