Fråga facket Fråga facket

Målarna

Arbetsmiljö Den som arbetar med lackering möter problem med lösningsbaserade ämnen, damm och giftiga gaser. Inom måleri finns en utsatthet för kemiska hälsorisker och påfrestande arbetsställningar.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Målarnas utmaningar

  • Det finns en hel del ergonomiproblem inom måleriet p.g.a. mycket arbete över axelhöjd samt icke ergonomiska arbetsställningar för axlar, rygg och knän. Många målare utsätts också för karpaltunnelskador, det vill säga smärta och domningar i handen.
  • Det råder brist på lunch- och omklädningsutrymmen samt skyddsutrustning. Det sistnämnda leder till en ökad utsatthet för kemiska hälsorisker och kontaktallergier. Ett annat problem är dålig samordning på byggen där flera olika yrkesgrupper arbetar. Man utsätts för stress utifrån kundernas krav och tidspress.
  • Det är mycket ensamarbete men inte alltid ur en negativ synvinkel. Att vara självgående upplevs också som positivt i många hänseenden. Personlig integritet har blivit ett ökande problem, då arbetsgivarna kontrollerar arbetstagarna genom smarta telefoner och digitala körjournaler.
  • Lackeringsbranschen har många liknande problem som måleriet förutom kanske ergonomin. Det är svårt att rekrytera till lackeringsbranschen, som är ett väldigt smutsigt arbete där man fortfarande har kvar bekymret med lösningsbaserade ämnen samt damm vid slipning och giftiga gaser. Tidspress och stress är vanligt även inom den branschen.
  • Det är ett hårt klimat för kvinnor inom båda branscherna, speciellt gällande sexuella trakasserier då det råder en manligt normativ kultur.

Verktygslåda

Målarnas handlingsprogram 2020-2024 (pdf)