Fråga facket Fråga facket

Kommunal

Arbetsmiljö I Kommunals arbetsmiljöstrategi prioriteras arbetsorganisation, bemanning, arbetstider, hot och våld, kränkande särbehandling samt sexuella trakasserier.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Kommunals utmaningar

  • Generellt sett, inom alla Kommunals branscher, handlar det om arbetsplatser som är underbemannade utifrån de behov som finns i verksamheten. Det gör att arbetsbelastningen ofta upplevs som väldigt stor samtidigt som man tvingas till mycket ensamarbete, vilket i sin tur kan leda till hot om våld. Detta gäller främst för vård- och omsorgsyrkena men även serviceyrkena.
  • Precis som flera av de andra kvinnodominerade förbunden så har många visstidsanställning och deltid, vilket leder till stress och oro för att få ihop tillräckligt mycket jobb. Medlemmarna upplever också problem med schemaläggning och delade turer.
  • De kvinnodominerade yrkena inom Kommunals avtalsområde har generellt sett sämre arbetsmiljö och arbetsvillkor än de mansdominerade. Inom de mansdominerade yrkena t.ex. gröna sektorn, teknik, anläggning, underhåll m. fl. är det farliga ämnen och fysisk belastning samt stress som utgör de största arbetsmiljöproblemen.
  • Inom räddningstjänsten och trafiken förekommer även hot och våld. Inom den senare yrkeskategorin upplever medlemmarna också stress och osäkerhet vid byte av entreprenörer.
  • Arbetsmiljöstrategin ”Rätt arbetsmiljö” togs fram 2018 och den beskriver de olika branschernas utmaningar och vad Kommunal vill göra för att förbättra situationen på arbetsmiljöområdet. Strategin kan användas som en praktisk handbok för skyddsombud och andra som jobbar med arbetsmiljöfrågor.
  • Prioriterade områden är arbetsorganisation, bemanning, arbetstider, hot och våld, kränkande särbehandling samt sexuella trakasserier.

Verktygslåda

Rätt arbetsmiljö, Kommunals arbetsmiljöstrategi 2018 

Rapporter

Här hittar du rapporter framtagna av Kommunals utredare

Läs mer

Så löste de krisen på jobbet - artikel i Kommunalarbetaren om äldreboendet Almagården

Språkbekymmer skapar splittring i äldreomsorgen - artikel i Du&jobbet