Fråga facket Fråga facket

Riskbranscher

Kollektivavtal Ekobrottsmyndigheten listar följande branscher som riskbranscher i deras vägledning19 för att förebygga arbetslivskriminalitet genom upphandling.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

  • Bygg- och anläggning
  • Lokalvård
  • Tvätterier
  • Bilverkstäder
  • Transporter
  • Restauranger
  • Vård och omsorg
  • Gröna näringar
  • Avfallshantering

LO delar Ekobrottsmyndighetens bedömning att risken för arbetslivskriminalitet som systematiskt utnyttjande av arbetstagare och utnyttjande av våra välfärdssystem som extra stor i dessa branscher. Det är alltid den upphandlande myndighetens ansvar att göra en noggrann riskanalys och vara extra vaksam när upphandlingar görs inom riskbranscher.

Har du frågor om innehållet? 

Mejla till upphandling@lo.se

LOs upphandlingsguide (pdf)

LOs upphandlingsguide kan beställas från LO-distribution.