Fråga facket Fråga facket

LO-förbundens medlemmar i siffror

Organisationsfrågor LO-förbunden samlar 1,4 miljoner medlemmar över hela Sverige i många olika branscher. Syftet med denna sammanställning av fakta kring LOs förbundsmedlemmar är att öka förståelsen för medlemmarnas vardag och kunskapen om vad medlemmarna tycker är viktigt. Skriften innehåller enkla och lättillgängliga bakgrundsuppgifter om medlemmarnas syn på olika frågor och på samhällsutvecklingen i Sverige.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning