Fråga facket Fråga facket

Brev till statsrådet Eva Nordmark om jobb- och utvecklingsgarantin

Arbetsmarknad LO, TCO och Saco har i ett gemensamt brev uppmanat regeringen och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark att tillfälligt ta bort tidsgränsen för deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Therese Guovelin, LO, har tillsammans med ordföranden för TCO och Saco skrivit brev till arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Bästa statsråd,

Vi vill börja med att tacka Dig för ditt, och regeringens, engagemang för att mildra coronapandemins negativa konsekvenser för löntagare. Vi välkomnar att regeringen har agerat både för att rädda svenska jobb, exempelvis genom systemet för korttidspermittering, och för att säkra ekonomisk ersättning för personer som drabbas av sjukdom eller arbetslöshet.

Vi ser även positivt på det välbehövliga resurstillskottet till Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadspolitiska insatser samt utbyggnaden av antalet utbildningsplatser. Vi följer noga utvecklingen på arbetsmarknaden och ser fram emot fortsatta samtal om förbättringar av presenterade åtgärder och om ytterligare satsningar. 

Det är lätt att glömma att även personer som redan är arbetslösa påverkas negativt av coronakrisen. Vi har fått signaler om att arbetsmarknadspolitiska insatser tvingats avbrytas. Dessutom blir det svårare att påbörja nya insatser. Sannolikt kommer därför långtidsarbetslösheten att öka. 

För personer över 25 år som gått in i jobb- och utvecklingsgarantin utan att uppfylla villkoren för arbetslöshetsförsäkring kan smällen bli särskilt hård. Deltagarna får grundbeloppet i aktivitetsstödet på 223 kronor per dag i 450 dagar. Därefter är ersättningsdagarna slut och de får istället vända sig till kommunernas socialtjänst för att söka försörjningsstöd. 

Genom detta brev vill vi uppmana regeringen att tillfälligt ta bort tidsgränsen för deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin som inte tidigare har haft a-kassa. Att ta bort 450-dagarsgränsen skulle innebära, förutom ökad ekonomisk säkerhet för individerna, minskad arbetsbelastning inom socialtjänsten eftersom utredningar om försörjningsstöd skulle skjutas fram och i vissa fall undvikas. Det skulle dessutom undvika ökad belastning på flera kommuners ansträngda ekonomi. 

Det har inte varit möjligt att få fram hur många det rör sig om, men utifrån Arbetsförmedlingens statistik, som bifogas till detta brev, kan vi dra slutsatsen att åtminstone 30 000 personer kommer att mista grundbeloppet i aktivitetsstödet under 2020 och 2021 (statistiken fångar endast upp deltagare i JOB:en som tidigare deltagit i etableringsprogrammet eller etableringsuppdraget). Det är avgörande, i detta läge, att vidta åtgärder för att undvika att personer i arbete eller insatser tvingas lämna dem.

Ett borttagande av 450-dagarnsgränsen ska ses i samma sammanhang som att regeringen nu, förtjänstfullt, har förlängt tidsgränserna för extratjänster, introduktionsjobb, nystartsjobb och start av näringsverksamhet. Insatser behövs för dessa grupper. Det är frågan om tillfälliga insatser som bara är aktuella under den här krisen.

Therese Guovelin
Förste vice ordförande Landsorganisationen i Sverige

Therese Svanström
OrdförandeTjänstemännens centralorganisation

Göran Arrius 
Ordförande Sveriges akademikers centralorganisation

Ladda ned brevet till statsrådet Eva Nordmark (pdf)