Fråga facket Fråga facket

Ansvarsområden

Organisationsfrågor LOs ordförande Susanna Gideonsson utövar tillsammans med styrelsen och arbetsutskottet ledningen för LOs löpande verksamhet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

  • Leder förhandlingarna vid styrelsens och arbetsutskottets sammanträden.
  • Ansvarar för verkställigheten av kongressens, representantskapets och styrelsens beslut.
  • Övergripande ansvaret för LO-kansliets arbete.

Politikområden

  • Ekonomisk politik
  • Näringspolitik
  • Bostadspolitik
  • Internationellt fackligt arbete
  • Jämlikhet och Jämställdhet
  • Klimat och miljö
  • NFS