Fråga facket Fråga facket

Ansvarsområden

Organisationsfrågor Avtalssekreterare och tredje vice ordförande Torbjörn Johansson biträder LOs ordförande och är i tredje hand ordförandens ställföreträdare.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Politikområden:

  • Ansvarar för och samordnar förhandlingsverksamheten och därigenom ordförande i avtalsrådet samt vice ordförande i EU-kommittén
  • Arbetsrätt och övrig reglering av anställningsvillkor
  • Löne- och kollektivavtalsfrågor
  • Arbetslivsutveckling
  • Arbetsmiljö
  • Diskrimineringsfrågor 
  • Avtals- och medlemsförsäkringar
  • Organisation och gränsdragningsfrågor
  • Ägarfrågor