Fråga facket Fråga facket

Så här mycket vill M och SD sänka lönerna

Jämlikhet Moderaterna och SD vill skapa fler jobb för invandrare och unga genom att sänka de lägsta lönerna. En bilmekaniker ska klara sig på mindre än 12 000 kronor – före skatt. Men inte enbart de nyanställda drabbas. Fler dras med i lönefallet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Så här mycket ska lönerna sänkas

Moderaterna och SD vill införa så kallade inträdesjobb för nyanlända och ungdomar. Om förslaget blir verklighet ska lönen sänkas till 70 procent av ingångslönen.

Tidningen Arbetet räknade hösten 2017 ut vad förslaget innebär i praktiken för tio utvalda LO-yrken. I den högra kolumnen ser du hur låg den nya lagstiftade lönen blir:

Yrke                                   

Minimilön, kr            

70 procent av minimilön       

Städare 19 530 13 671
Fastighetsskötare 16 260 11 382
Restaurangbiträde 15 726 11 008
Bageriarbetare 22 128  14 700
Personlig assistent  17 498  12 249
Butiksbiträde  19 919  13 943
Lagerarbetare  23 003  14 700
Verkstadsarbetare  18 998  13 299
Bilmekaniker  16 899    11 829
Träindustriarbetare         21 070  14 700

Not: Eftersom Alliansen vill att 21 000 kronor i månadslön ska fungera som tak på inträdesjobben har 70 procent av denna summa angetts för de yrken där lägstalönen är högre än så.

Lönekonkurrensen drar med fler i fallet

Sänkta ingångslöner drabbar inte ”bara” unga och invandrare, även om det är allvarligt nog. Enligt LO-rapporten Vad betyder arbetsinkomsterna för ojämlikheten? kommer de sämst betalda på arbetsmarknaden att få lönesänkningar på ungefär 11 procent. 

Det är alltså många fler som påverkas av de sänkta lönerna.

En arbetsgivare som kan anställa en ung person till 70 procent av kostnaden för en något äldre väljer förstås den yngre. Många tänker att de inte berörs då de redan har ett jobb, men då har de inte räknat med att M och SD samtidigt vill ändra i lagen om anställningsskydd, så att arbetsgivarna får mer makt att bestämma vem som ska sägas upp.

Avsikten sägs vara att ”kompetens” ska väga tyngre, men i praktiken betyder det att cheferna kan handplocka vem som ska få vara kvar på företaget. Det blir lätt att byta ut en redan anställd mot en billigare nyanställd. För att behålla jobbet måste arbetarna anpassa sig till de nya lägre lönerna. Det sker en lönepress nedåt.

Och ska man vara helt säker på att få vara kvar är det bäst att inte vara kritisk mot arbetsgivaren. Anställningstryggheten kommer att bli som en livslång provanställning om M och SD får bestämma.

Vad tycker LO?

Ingen ska behöva fråga sig om lönen kommer att räcka till slutet av månaden. Alla ska ha rätt till fasta jobb, heltid och att politiker inte lagstiftar om sänkta löner.

Vad tycker Socialdemokraterna?

- Heltid ska vara norm på hela arbetsmarknaden.
- Allmän visstid ska bort, hyvling stoppas och delade turer begränsas.
- Kollektivavtal ska reglera spelreglerna på arbetsmarknaden.

Se filmen Vad innebär en röst på M och SD?