Fråga facket Fråga facket

Parterna överens om strejkrätten

Kollektivavtal Med anledning av den pågående utredningen om strejkrätten har parterna på svensk arbetsmarknad enats om en historisk överenskommelse som inte skadar löntagarnas rätt att strejka. Samtidigt ska det nya förslaget förhindra den typ av konflikter som ägt rum i Göteborgs hamn.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Anders Larsson

Fortsatt rätt att strejka

- Förslaget innebär att det inte längre är tillåtet att vidta stridsåtgärder som inte syftar till att uppnå kollektivavtal. På så sätt har vi hittat en balanserad lösning. Det är ett kirurgiskt ingrepp som inte inskränker löntagarnas demokratiska rätt att strejka, säger LOs avtalssekreterare Torbjörn Johansson.

Lägg utredningen i ett arkivskåp

Ända sedan utredningen om strejkrätten tillsattes har LO varit tydliga med att ett förslag som rubbar maktbalansen på arbetsmarknaden är helt oacceptabelt. Enligt Torbjörn Johansson har regeringens utredning gått i just den riktningen. Därför har parterna nu enats om en lösning som ska förhindra den typ av konflikter som uppstått i Göteborgs hamn och samtidigt ge löntagarna fortsatt rätt att strejka. Torbjörn Johansson har även en stark uppmaning till regeringen:

- Lägg utredningen i ett arkivskåp och använd istället parternas förslag. Allt annat vore ett brott mot den svenska modellen som vi alla värnar, säger Torbjörn Johansson.

Förutom LO är Svenskt Näringsliv, TCO och Saco bärare av överenskommelsen.

Det här innebär överenskommelsen om strejkrätten:

  • Det ska inte längre vara tillåtet att vidta stridsåtgärder som inte syftar till att uppnå kollektivavtal.
  • Förslaget påverkar inte rätten att vidta sympatiåtgärder, politiska stridsåtgärder eller indrivningsblockader.
  • Ingen inskränkning görs i rätten att vidta fackliga stridsåtgärder i syfte att uppnå ett kollektivavtal.

Läs mer om LOs syn på hotet mot strejkrätten och den svenska modellen 

Se pressträffen i LO Play där förslaget från arbetsmarknadens parter presenteras