Fråga facket Fråga facket

Parterna överens om förändrad bolagsstruktur inom varumärket Avtalat

Försäkringar Svenskt Näringsliv, PTK och LO har kommit överens om att förändra bolagsstrukturen för Fora, Collectum och Kollektivavtalsinformation Sverige.Parternas målsättning är att sänka administrationskostnaderna, att säkra det kollektivavtalade pensions- och försäkringssystemet och göra det konkurrenskraftigt. Det gemensamma varumärket Avtalat stärks.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Den nya strukturen kommer att innebära tre bolag under det gemensamma varumärket Avtalat. I ett gemensamt produktions- och informationsbolag samlas all IT- och informationsverksamhet tillsammans med exempelvis kundservice och stabsfunktioner. I två produktbolag renodlas förvaltningen av tjänstepensionsplanerna ITP respektive ASL. De tre bolagen kommer att ledas gemensamt och dela lokaler.

- Med dessa förändringar tar parterna ytterligare ett steg mot att göra det enkelt för arbetsgivare och anställda att både administrera och förstå värdet av kollektivavtalad pension och försäkring, säger Veli-Pekka Säikkälä, LO, Mattias Dahl, Svenskt Näringsliv och Martin Wästfelt, PTK.

Förändringarna är planerade att fullt ut träda i kraft senast den 1 januari 2027.

Bakgrund

Det gemensamma bolaget Kollektivavtalsinformation Sverige AB bildades 2019 av Svenskt Näringsliv, LO och PTK, för att samla information om kollektivavtalad pension och försäkring under varumärket Avtalat och på sikt skapa en väg in för all information, administration och valmöjligheter inom kollektivavtalad pension och försäkring.

Tjänstemännen loggar redan idag in på Avtalat.se, i stället för som tidigare hos Collectum, för att göra val inom tjänstepensionen ITP. Det inloggade läget på Avtalat.se kommer även att omfatta arbetare och arbetsgivare, som idag administrerar och gör sina val hos Fora respektive Collectum.

Presskontakt:

Svenskt Näringsliv: Presstjänsten, 08-553 430 01

LO: Isabelle Ljungberg, kommunikationschef, 08- 796 25 26

PTK: Emilia Emtell, kommunikationschef, 070-511 99 79