Fråga facket Fråga facket

LO vill att fackliga rättigheter prioriteras i EU

Arbetsmarknad EU-kommissionen presenterade på onsdagen den så kallade sociala pelaren, där man ger sin syn på hur EU-medborgarnas levnadsvillkor kan förbättras. Ett initiativ som välkomnas av LO. Men det behövs också en förändring i EUs fördrag som stärker fackliga rättigheter, enligt LOs förste vice ordförande Therese Guovelin.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Europatransporter
Foto: Lars Forsstedt

Jämlikhet och goda arbetsvillkor

- Vi välkomnar den sociala pelaren eftersom den sätter fokus på den sociala dimensionen i EU-samarbetet, det vill säga vikten av jämlikhet och goda arbetsvillkor. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att på områden som till exempel arbetsrätt, löner och socialförsäkringar har medlemsstaterna och i vissa fall arbetsmarknadens parter, huvudsaklig eller i vissa fall exklusiv kompetens.

Stärk de fackliga rättigheterna

Samtidigt med den sociala pelaren presentades också ett diskussionspapper om framtiden för EUs sociala arbete. EU är redan i dag en gemensam marknad med fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och arbetskraft. Hur denna marknad regleras påverkar vilka grupper i samhället som blir vinnare och förlorare. Enligt Therese Guovelin är det därför viktigt att framtidsdiskussionen inte fastnar i icke-bindande listor över rättigheter.

- Om EUs regelverk underlättar eller i värsta fall tvingar fram underbudskonkurrens med löner och arbetsvillkor har EU ingen framtid. Därför vill LO att EUs fördrag ska skrivas om för att tydligt slå fast att grundläggande fackliga fri- och rättigheter överordnas de ekonomiska friheterna på EUs inre marknad. Syftet är att stärka medlemsländernas kontroll över arbetsmarknaden och säkerställa att alla som arbetar i Sverige ska göra det med svenska löner och arbetsvillkor.