Fråga facket Fråga facket

LO granskar: vem ansvarar för den dåliga arbetsmiljön?

Arbetsmiljö Arbetsgivarna måste ta ett tydligare ansvar samtidigt som skyddsombudens roll behöver stärkas. Det var några av slutsatserna då LO höll en hearing om dödsolyckor och belastningsskador i arbetslivet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Jon Andersson

Jag ses som den jobbige när jag påpekar brister

Karl Paine, skyddsombud på Byggnads var en av de medverkande på seminariet. Han betonade vikten av att dödsolyckorna behöver uppmärksammas mer.

- Trots att folk dör är det här inget som det pratas om på arbetsplatsen varje dag. Men om det skulle komma en flash från Aftonbladet varje gång det hände tror jag att det skulle se annorlunda ut.

Han menade också att skyddsombudens roll behöver stärkas.

- Jag ses som den jobbige av min chef när jag påpekar brister. Det måste ändras.

Belastning och bemanning hänger inte ihop

Elisabeth Antfolk, skyddsombud på Kommunal beskrev en annan verklighet som är vanlig inom kvinnodominerade arbetsplatser.

- Vi dör inte av att falla av en byggnadsställning. Vi dör långsammare av en ständig obalans mellan verksamhet och resurser.

Och hon fick medhåll om att det saknas resurser inom vård och omsorg av Lenita Granlund, avtalssekreterare på Kommunal.

- Belastning och bemanning hänger inte ihop. Vi är för få, konstaterade hon.

Ansvaret ligger på arbetsgivarna

Berit Müllerström, andre vice ordförande i LO menade att mycket av ansvaret ligger på arbetsgivarna.

- Arbetsgivarna måste följa lagen. Det slarvas alldeles för mycket med det.

Djupare utredningar av dödsolyckorna

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, påpekade att mycket arbete redan görs av regeringen men att det finns mycket kvar att göra.

- Jag tror att vi kan lära oss mer av det som faktiskt gått snett och göra djupare utredningar av de dödsolyckor som skett, konstaterade hon.

Se hearingen i sin helhet i LO Play