Fråga facket Fråga facket

Kollektivavtal ger sänkt arbetstid och reallöneökningar

Kollektivavtal EFS-kongressen beslutade på sin andra dag att jobba för gemensam arbetstidsförkortning inom EU bland annat genom lagstiftning på europeisk nivå, vilket den svenska delegationen röstade emot.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

LOs avtalssekreterare Torbjörn Johansson är kritisk mot EFS-kongressens beslut att lagstifta om arbetstidsförkortning.

Lagstiftning ska ge utrymme för kollektivavtal

De svenska facken är självklart för att förkorta arbetstiden och öka makten över arbetstidens förläggning, men är kritiska till den föreslagna lagstiftningen. Detta eftersom regelverket skulle vara tvingande och inte möjligt att ändra genom kollektivavtal. De svenska facken krävde därför en skrivning som skulle tydliggöra att lagen var möjlig att avvika från genom kollektivavtal.

I Sverige finns möjlighet att reglera arbetstid genom kollektivavtal. Arbetstidsfrågor regleras i avtalsförhandlingarna mellan arbetsgivare och arbetstagare, precis som lönen.

Vi ska välja metoder som stärker kollektivavtalen

Den svenska fackföreningsrörelsen har de senaste 20 åren förhandlat fram både sänkt arbetstid och reallöneökningar. Vårt sätt att hantera frågan om förkortad arbetstid med bibehållen lön ger resultat.

- När vi pratar om fackliga kärnfrågor måste vi noga fundera igenom vilka metoder vi använder för att nå våra mål. Oavsett om det handlar om löner, arbetstid, eller transnationella företagsavtal behöver vi välja de metoder som stärker kollektivavtalen på branschnivå, säger LOs avtalssekreterare Torbjörn Johansson som är en av delegaterna på EFS-kongressen.

- Vi ska välja metoder som ger fackföreningar en maktbas, som innebär att vi blir något annat än en lobbyorganisation bland tusentals andra lobbyorganisationer.

Löner och villkor ska avgöras i förhandlingar

Kraven på bättre arbetstider med bibehållen lön för Europas arbetare är inte ett problem i sig. Facklig samverkan över nationsgränserna för att öka arbetstagarnas makt över arbetstidens förläggning är bra. Det är metoden, som EFS-kongressen nu beslutat om, som är svår för Sverige att acceptera.

- Hos oss är det genom förhandlingar mellan fack och arbetsgivare som löner och villkor fastställs.

Självklart står den svenska delegationen bakom kraven på högre löner och en mer löneledd tillväxt för Europas arbetare, men det är inte aktuellt att släppa iväg lönefrågan till den svenska staten eller till någon av EU:s institutioner.

- Det skulle försvaga våra förhandlingsmöjligheter när det kommer till rikstäckande branschavtal, Torbjörn Johansson.

Försvaga inte de starkaste länkarna i kedjan

LOs avtalssekreterare menar att vägen till ett socialt starkt Europa går via starka och självständiga parter som förhandlar fram branschvisa kollektivavtal.

- Vi behöver hjälpas åt att bygga fungerande kollektivavtalssystem i hela Europa. Det handlar om fackligt grundarbete, att rekrytera medlemmar, att tvinga arbetsgivare att teckna kollektivavtal och att bygga en organisation som kan bevaka att avtalen följs.

- För mig handlar inte solidaritet om att försvaga de starkaste länkarna i kedjan. Vi ska tillsammans stärka och stötta de svagaste.

Läs mer om EFS-kongressen här

Emilia Winberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.