Fråga facket Fråga facket

Högern attackerar de anställdas rättigheter

Internationellt Under Europafackets första kongressdag hördes många vittnesmål om hur de fackliga rättigheterna angrips från höger. Valet av Wien som plats för kongressen är en praktisk solidarisk handling mellan facken i hela Europa, sa Europafackets generalsekreterare Luca Visentini.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Delar av den svenska delegationen redo för första dagens kongress i Wien. Foto: Emilia Winberg

En framåtblickande och ideologisk kongress

Så är det då dags för den svenska delegationen och de andra ombuden att möta kongressens första dag. En rad av både kända och okända talare gav sina hälsningar till kongressen. Här återfanns förutom EFS ordförande Rudy De Leeuw även EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker, Socialdemokraternas partiledare i Österrike Pamela Rendi-Wagner och Världsfackets generalsekreterare Sharan Burrow.

Viktória Nagy, ordförande Europafackets ungdomskommittéDen stora skrällen var Viktória Nagy som var först upp i talarstolen. Som ordförande för EFS ungdomskommitté gav hennes inledningstal en tydlig signal om att den här kongressen vill blicka framåt.

Den sociala pelaren är en global möjlighet

Sharan Burrow från Världsfacket menade i sitt anförande att det sociala kontrakt som finns i EU måste utvecklas och lyftas globalt.

- Den sociala pelaren som Europaparlamentet arbetat fram är inte bara en framgång för Europa, det är ett bevis på att det går att enas kring dessa frågor på ett internationellt plan.

- Vi måste förändra grunden för den globala ekonomin. Den måste bli mer jämlik och de mänskliga rättigheterna måste få ett större inflytande, sa Sharan Burrow.

Europafacket – viktigare än någonsin

Kongressens uppdrag är att mejsla fram ett fackligt och politiskt program för ett jämlikt Europa. Det är ett ideologiskt program som tar tydlig ställning för dem som inget har, för dem som står utanför, för dem som i dag saknar all form av sociala rättigheter och för dem som inte kan försörja sig på sin lön.

Men någon större debatt om programmet blev det inte. Snarare korta inlägg på polska, franska, tyska norska och ett antal andra språk som alla vittnar om att Europafackets arbete blir om möjligt ännu viktigare nu när de fackliga rättigheterna angrips från höger.

Solidaritet som motkraft

Ombuden är överens - kampen för demokrati och mänskliga rättigheter är en kamp som aldrig får slockna. Europafackets generalsekreterare Luca Visentini är oroad, men lyfte hoppfullt fram solidariteten mellan de fackliga rörelserna i Europa:

- We see the rise of far-right, nationalist and even neo-fascist parties and we are worried by what is happening in Hungary, in Poland, in my own country Italy, in France, in the UK with Brexit, with AFD in Germany, with Vox in Spain, and the list goes on.

- We are worried about the anti-labour and anti-trade unions’ policies implemented by the Austrian government – and this is the reason why we have decided, together with the ÖGB, the Austrian trade union confederation, to hold our Congress in Vienna – to show the solidarity of the entire European movement to our colleagues, to support their struggle against the Austrian far right government.

Kongressens första dag är över. Imorgon fortsätter kongressombuden arbetet med att göra Europa till en bättre plats att leva på, för alla dess invånare, även arbetarklassen.

Läs mer om EFS-kongressen här

Emilia Winberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.