Fråga facket Fråga facket

Etableringsjobb snart verklighet

Kollektivavtal En majoritet av LO-förbunden ställde sig idag bakom förslaget som nu ska förhandlas med regeringen. "Det här är riktiga jobb med lön och utbildning. De behövs om vi på allvar ska komma tillrätta med tudelningen på den svenska arbetsmarknaden" säger Torbjörn Johansson, LOs avtalssekreterare.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Utbildningsjobb
Foto: Lars Forsstedt

LO-förbunden initierade förhandlingarna

Det var i september som LO-förbunden gemensamt kallade arbetsgivarorganisationerna till förhandling om hur de som står långt från arbetsmarknaden lättare ska få jobb. Utgångspunkten var LOs förslag om utbildningsjobb.
–­ Vi måste både möjliggöra för nyanlända att komma in på arbetsmarknaden och lösa arbetsgivarnas skriande arbetskraftsbehov, sade LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson under pressträffen den 19 september.

Facken och arbetsgivarna överens – kollektivavtalslösning nära

Efter förhandlingar är nu en överenskommelse mellan fack och arbetsgivare klar. Modellen innebär att en person anställs under två år till lägstalönen enligt befintligt kollektivavtal. Samtidigt deltar personen i vuxenutbildning. Lönen betalas delvis av arbetsgivaren och delvis av staten. Efter två år övergår anställningen automatiskt i en tillsvidareanställning.
– Det här är riktiga jobb med lön och utbildning. Det behövs om vi på allvar ska komma tillrätta med tudelningen som vi ser på den svenska arbetsmarknaden säger LOs avtalssekreterare Torbjörn Johansson.

Upp till bevis för regeringen – därefter avtal på branschnivå

En majoritet av LO-förbunden står bakom förslaget, som nu ska förhandlas med regeringen för att bli verklighet. En trepartsöverenskommelse är viktig eftersom etableringsjobben måste kompletteras med reguljär vuxenutbildning. Därefter ska de anpassas efter respektive bransch och regleras i avtal.
– För att etableringsjobben ska bli framgångsrika måste de innehålla riktig utbildning som är möjlig att validera. Där behöver staten skjuta till resurser och säkerställa att det finns utbildningsplatser för alla, säger Torbjörn Johansson.

Läs mer om beslutet i pressmeddelandet "LO går vidare med förhandlingar med staten om utbildningsjobb"