Fråga facket Fråga facket

Attacken mot Ukraina är en attack mot en fri värld

Internationellt Fackföreningsrörelsen fördömer invasionen av Ukraina. Det gör vi enat med den övriga fackföreningsrörelsen i Sverige och stora delar av världen. Attacken mot Ukraina är också en attack mot facken och i förlängningen ett hot mot en fri värld.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Kriget i Ukraina driver hundratusentals människor på flykt. LO försöker bidra på olika sätt för att minska lidandet. Foto: Nicola Marfisi/AGF

Attacken mot Ukraina gör det svårare, ja närmast omöjligt att bedriva facklig verksamhet i Ukraina. På kort sikt behöver Ukraina katastrofhjälp, hjälp att försvara sig och stöd till de som tvingas fly landet.

LO bidrar genom att skänka pengar och att uppmana andra att skänka pengar till UNHCR:s Akut hjälp till Ukraina! Din gåva dubblas eller till Palmecentrets insamling för fred och frihet i Ukraina.

Vi har sänt brev i solidaritet till Ukrainas fackliga organisationer och brev till Rysslands ambassad om att attackerna måste upphöra.

Flera av LO-förbunden, däribland GS och Handels har valt att skänka en krona per medlem. Byggnads skänker extra pengar till sin egen solidaritetsfond och har ställt lägenheter till förfogande för ukrainska flyktingar. Runt om i landet har LO-distrikt deltagit i manifestationer och själva skänkt pengar. Flera förbund har projekt i samverkan med Union to Union och fortsätter att stötta de fackliga kamraterna därigenom.

Vi deltar i de internationella fackliga sammanhangen för att koordinera stödet till kamraterna i Ukraina. Fackens arbete är brett och det är långsiktigt. Fackföreningsrörelsen har en viktig uppgift för att stötta uppbygganden av ett starkt civilsamhälle på sikt. I en demokrati är starka fackföreningar fundamental.

Stödet till Ukraina behöver finnas nu, och det behöver finnas under lång tid. Behoven kommer skifta och LO kommer stödja den ukrainska fackföreningsrörelsen när de behöver hjälp.

När kriget är över, må det ske så snabbt det bara går, då behövs vår solidaritet än mer. Då ska den ukrainska fackföreningsrörelsen och hela civilsamhället åter byggas upp. Vårt stöd kommer att vara lika starkt då.

Läs mer

Uttalande: Fackföreningsrörelsen fördömer invasionen av Ukraina

Therese Guovelins appell till stöd för Ukraina