Fråga facket Fråga facket

5 fackliga krav efter #metoo

Arbetsmarknad Hundratusentals kvinnor har vittnat om sexuella trakasserier i arbetslivet under #metoo-kampanjen. Nu möts fack, arbetsgivare och ansvariga ministrar för att hitta sätt att stoppa kränkningarna. Här är kraven LO tar med till Rosenbad.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Demonstration
Foto: Adobe Stock

1. Satsa på arbetsmiljön

Ge Arbetsmiljöverket tydligt uppdrag att följa upp hur arbetsgivarna hanterar sexuella trakasserier. Är regelsystemet som finns tillräckligt, begripligt och heltäckande? Behöver mandat och uppdrag förtydligas?

LO vill ta fram en checklista för hur sexuella trakasserier som arbetsmiljörisk ska bedömas. 

2. Få bort det riskfyllda ensamarbetet

Den som jobbar ensam ofta löper större risk att hotas i arbetet än den som jobbar i sällskap av en kollega. Att vårda eller hjälpa någon i hemmiljö är särskilt riskfyllt. Men även i vissa delar av detaljhandeln och inom kriminalvården är det farliga ensamarbetet vanligt. 

LO vill att ensamarbete ses som en arbetsmiljörisk och begränsas. 

3. Stöd till drabbade

Stressreaktioner, ångest eller psykosomatisk smärta är vanligt hos den som hotats eller utsatts för kränkningar på jobbet. Trots att arbetsgivaren är skyldig att erbjuda företagshälsovård saknar fler än hälften av kvinnor i LO-yrken möjligheten att träffa en läkare genom jobbet. Det visar undersökningen Sjuk av jobbet från 2017.

LO vill att regeringen skärper lagen så att alla har rätt till en kvalitetssäkrad företagshälsovård.

4. Arbetsgivare måste ta ansvar att förebygga

Arbetsgivaren ska förebygga hot och sexuella trakasserier. Att inte ta det ansvaret borde få tydligare konsekvenser. 

LO vill därför diskutera: behövs fler och, eller riktade inspektioner? Kan det vara aktuellt med strängare straff än de som används idag, till exempel böter, vite eller fängelse? 

5. Avskaffa allmän visstid!

Otrygga anställningar och beroendeförhållanden i arbetet ökar risken att utsättas för sexuella trakasserier. I arbetaryrken är risken att utsättas för sexuella trakasserier nästan 50 procent vanligare bland de som har en otrygg anställningsform, enligt Sveriges Jämställdhetsbarometer från 2015.

LO driver att tillsvidareanställning på heltid ska vara norm på hela arbetsmarknaden. Rädsla för att inte få nästa arbetspass eller ett nytt anställningskontrakt ska inte stå i vägen för en anmälan.

Mer om LO och #metoo

LO:s metoo-krav på regeringen – intervju med LOs andre vice ordförande Berit Müllerström i GP (8 december 2017)

Otrygga anställningar ger tysta arbetsplatser – debattartikel av Berit Müllerström och Magnus Alm i Kristianstadsbladt (7 december 2017)

Nolltolerans ska råda mot sexuella trakasserier – debattartikel av sex kvinnliga företrädare för LO och LO-förbunden (20 november 2017)

Clara Bergström
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.