Fråga facket Fråga facket

Utbildningar för studieorganisatörer


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Facket Direkt

Utbildningar för studieorganisatörer

Utbildningar för studieorganisatörer vänder sig till den som har ett uppdrag som studieorganisatör eller motsvarande. Utbildningarna genomförs i samverkan utifrån intentionerna i stöddokumenten av LO, ABF, förbunden, och folkhögskolorna exempelvis Runö.

Syfte 

Syftet med de fem bildningsinsatserna som presenteras här nedan är att ta ett samlat grepp om de utbildnings- och utvecklingsinsatser som vi gör för studieorganisatörer. Utbildningarna behövs för att stärka och utveckla varje studieorganisatör i sin roll. Insatserna är också viktiga för den gemensamma studieorganisationen och därigenom även rekryteringsarbetet till fackliga utbildningar.

 Introduktion

Introduktionen genomförs under ca 2 - 4 timmar och syftar till att snabbt sätta in studieorganisatören i rollen och uppgifterna. Var och när dessa uppgifter ska genomföras samt dennes personliga utbildningsplan. Det är respektive förbund som ansvarar för att genomföra introduktionen i anslutning till att man utsetts till uppdraget. 

Grundutbildning för studieorganisatörer 

Utbildningen är 32 timmar. Syftet är bland annat att den ska ge deltagaren möjlighet att erövra grundläggande kunskaper inom verksamhetsområdet så att hen med framgång kan bedriva facklig studieverksamhet och rekryterande samtal. Den ska även bidra till att bygga en fungerande studieorganisation. Det är ABF tillsammans med LO-distriktet som ansvarar för den här bildningsinsatsen. 

Vidareutbildning för studieorganisatörer 

Utbildningen som är på tre dagar (24 timmar) bygger vidare på grundutbildningen och ska bidra till att vi, LO, förbunden och ABF, fortlöpande utvecklar studie-verksamheten. Den ger deltagaren möjlighet att erövra kunskaper så att hen med framgång kan driva och utveckla studieverksamhet i såväl den egna organisationen som tvärfackligt. 

Vuxnas lärande 

Utbildningen, genomförs under tre dagar (24 timmar) på Runö och vänder sig förutom till studieorganisatörer även till handledare. Utbildningen ingår i Kunskapssystemet och syftar till att öka deltagarens förståelse för hur vuxna lär och att de därigenom organiserar en mångfald av lärsituationer i det ”Livslånga lärandet”.   

Temadagar 

Utöver traditionella utbildningar genomför LO-distrikten årliga temadagar som vänder sig till studieorganisatörer. Syftet med dessa är att ge målgruppen möjlighet att årligen träffas för att dela erfarenheter sinsemellan, bygga nätverk och få löpande kompetensutveckling. Det är LO-distrikten som ansvar för att samordna dessa temadagar.