Fråga facket Fråga facket

Utbildningsarvode


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Facket Direkt

Utbildningar utanför uppdraget på arbetsplatsen

Utbildningsarvode betalas till förtroendevalda som inte kan vara lediga med lön från jobbet för att gå en utbildning. Det gäller utbildningar som ligger utanför uppdraget som förtroendevald på arbetsplatsen.

Utbildningsarvodet är skattepliktigt och är 185 kr/timme eller 1 480 kr/dag under 2023. 

Förlorad arbetsförtjänst - kolla med ditt förbund

Vissa förbund ersätter sina förtroendevalda med förlorad arbetsförtjänst istället för utbildningsarvode. Kolla alltid med ditt förbund vad som gäller. Olika förbund har olika regler.