Fråga facket Fråga facket

Fackliga nätutbildningar


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Facket Direkt

Nätutbildningarna bygger på självstudier

LO och förbunden har några nätutbildningar som vänder sig till medlemmar och förtroendevalda. 

Någon lärare eller handledare finns inte till hands utan nätutbildningarna bygger på självstudier. I utbildningarna blandas korta faktatexter med illustrationer, övningar och självtester.  

Diskussionsmaterial i vanliga utbildningar

Även om själva tanken är självstudier går det utmärkt att använda nätutbildningarna som diskussionsmaterial i vanliga utbildningar, på möten och konferenser. 

Läs mer och hitta länkar på LOs sida för nätutbildningar.

Några av LO-förbunden har branschspecifika nätutbildningar så missa inte att kolla ditt förbunds hemsida.