Fråga facket Fråga facket

Våra medlemmar drar ner på mat och julklappar

Svenska arbetare kommer inte kompenseras fullt ut för inflationen. Det kan inte heller fastighetsägare räkna med. Näringslivet och dess organisationer behöver inse att bördorna måste delas, skriver LO:s ordförande Susanna Gideonsson och Hyresgästföreningens ordförande Marie Linder.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Expressen 2 december 2022

Det ekonomiska läget i Sverige drabbar vanligt folk mycket hårt. Prishöjningar på mat, bränsle, el och andra nödvändigheter gör att det ekar allt tommare på bankkontot. LO går strax in i den aktiva delen av lönerörelsen. Hundratals kollektivavtal ska förhandlas och löner och ersättningar för miljontals arbetare ska avgöras. Hyresgästföreningen förhandlar för fullt nästa års hyror för 3 miljoner hyresgäster.

Vi har mycket gemensamt, vi vårdar den svenska modellen på arbetsmarknaden och på hyresmarknaden. Hundratusentals av LO-förbundens medlemmar bor i hyresrätt och hundratusentals av Hyresgästföreningens medlemmar är fackliga medlemmar och aktiva. Vi delar uppdraget att skydda våra medlemmar från en otyglad ekonomi och vi står båda för att minska ojämlikheten. Vi möter nu i mycket samma utmaningar.

Reallönesänkningar
Alla som arbetar kan förvänta sig reallönesänkningar, löneökningar i nivå med inflationen kan ytterligare pusha på inflationen och försvåra ekonomin än mer för de med minst marginaler. Det blir svårt att klara kraftiga kostnadsökningar på boendet. Både för de som äger sitt boende och drabbas av högre räntor, och för de som bor i hyresrätter och riskerar årliga hyreshöjningar på upp emot tio procent. Den som äger sitt boende får ränteavdrag, något motsvarande finns inte för hyresgäster. Det skapar en skatteobalans mellan de som äger sitt boende och de som hyr. Utöver de årliga hyreshöjningarna finns dessutom problemet med renoveringar av hyresrätter som kan höja hyran ytterligare. Som ett tredje ok för en arbetande familj i hyresrätt kommer kostnadsökningar på el, värme, avfall, vatten och avlopp. Den årliga Nils Holgerssonrapporten visar att de sammanlagda kostnaderna för detta ökat med fjorton procent. Kostnader som i slutändan betalas av hushållen.

Det behövs inte en särskilt bevandrad ekonom för att se att det här inte går ihop. För många av våra medlemmar handlar det om att skära ner på livsnödvändigheter. Det handlar om mat, vinterkläder, julklappar eller att kunna ta sig till jobbet. Så allvarligt är läget. Vi enas i ett tydligt budskap till våra motparter. Ta ansvar. De 4,4 procent som LO kräver i löneförhöjning når inte upp till kraven på upp emot tio procents hyreshöjningar från vissa hyresvärdar. Näringslivet och dess organisationer behöver inse att bördorna måste delas.

Arbetare kompenseras inte fullt
Precis som arbetare inte får full kompensation för inflationen kan inte fastighetsägare räkna med det. Det är inte bara vara vanligt folk som ska ta smällen. Den nya regeringen bär också ett tungt ansvar för att möta det uppkomna läget.
- Investera i vår gemensamma infrastruktur i syfte att minska kostnader för uppvärmning, el, avfallshantering, vatten och avlopp. Se över prissättningen på el, låt inte elexporten sätta priset för den inhemska konsumtionen.
- Inför förmånliga statliga bygglån för att trygga byggtakten när marknaden viker. Det mildrar bostadsbristen och räddar värdefulla jobb i byggsektorn.
- Värna den svenska modellen. I Sverige ska alla ha en lön som det går att leva på. Svenska kollektivavtal ska gälla för alla i Sverige.
- Värna den svenska modellen på hyresbostadsmarknaden och hyresgästernas kollektiva förhandlingsrätt.  Nej till marknadshyror.

Den svenska modellen har lett Sverige genom otaliga kriser och kommer göra det även genom denna. En stark välfärdsstat är en garant mot otrygghet och mot att levnadskostnadskrisen slår sönder vanligt folks ekonomi. Åtgärder behövs här och nu för att mildra krisen, men också på sikt för att stärka vår motståndskraft inför framtida kriser. Låt oss våga investera när det behövs som mest.

Susanna Gideonsson, LOs ordförande
Marie Linder Hyresgästföreningens ordförande