Fråga facket Fråga facket

Torbjörn Johanssons första maj-tal 2023

Första maj LOs avtalssekreterare Torbjörn Johanssons första maj-tal i Skara.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det talade ordet gäller.

 

Kamrater, 

Det är 1 maj.

Det är arbetarrörelsens högtidsdag.

Det är vår dag.

Aldrig är väl fanorna rödare, vårblommorna så vackra och våra känslor så svallande som idag.

Så ska det vara på 1:a maj här i Skara!

Min födelsestad!

Hemma!

Vi önskar att denna dag ska vara en fin dag.

En fin dag för alla människor över hela världen.

Så är det naturligtvis inte och jag tänker främst på våra kamrater i Ukraina.

På alla människor som bor i detta land som drabbats av Putins invasion av landet.

Jag tänker på Ivanna, en facklig kamrat till mig, som bor i Kherson.

Hon är aktiv i järnvägsfacket.

Innan kriget fylldes hennes vardag av vanligt fackligt arbete.

Möte med arbetskamrater och samtal om arbetsvillkor och arbetsmiljö.

Möte med arbetsgivare och förhandlingar för att skapa trygghet för vanligt folk.

Nu fylls hennes dagar istället med att dela ut nödsändningar, försöka trösta oroliga arbetskamrater och få det allra nödvändigaste att fungera.

1:a maj är alla arbetares dag.

Ivannas och hennes kamraters också.

Palmecentret samlar in pengar till Ukraina.

Gå in på deras hemsida och ge en slant.

* * *

Jag tänkte idag tala med er om avtalsrörelsen.

Avtalsrörelsen är fackets livsluft.

Det är där vi förhandlar om hur värdet av det arbetet vi skapat ska fördelas.

Vi befinner oss i tuffa tider och gick in avtalsrörelsen med en enorm inflation.

Men varifrån kom denna inflation?

Den kom i spåren av covid-pandemin.

Inte från hur vi hanterade den här i Sverige, knappast från Europa.

Men i USA fick inflationen kraft inte bara från krig och skenande oljepriser, utan också från pandemihantering.

Tänk er en lockdown i ett land utan socialt skyddsnät.

Tänk er det utifrån för det finns stora och viktiga skillnader mellan Sverige och USA när det gäller synen på samhällskontrakt.

I Sverige finns det en stark tradition av att ha ett samhällskontrakt som säkerställer att alla medborgare har tillgång till vissa grundläggande sociala tjänster och skyddsnät.

Såsom utbildning, sjukvård, social trygghet och arbetslöshetsersättning.

Detta sociala skyddsnät finansierar vi genom skatter och en omfattande offentlig sektor.

I USA är samhällskontraktet annorlunda.

Det finns inte alls samma uttalade förväntningar på staten att erbjuda dessa sociala tjänster och skyddsnät.

I stället är det upp till den enskilda individen att klara sig själva.

Detta är en utmaning för alla människor som inte har tillräckligt med resurser.

Det skapar enorma klyftor som är mycket större än de vi har i Sverige 

Till exempel när det gäller hälsa, utbildning och arbetsmarknad.

I Sverige har sociala tjänster lett till ett jämförelsevis starkt skyddsnät och jämlikhet.

Medan i USA är ojämlikheten och den ekonomisk osäkerheten så mycket mer utbredd.

Som jag sa.

Tänk er en lockdown i ett land utan socialt skyddsnät.

Är det ens möjligt?

Nej, men de gjorde det ändå.

Det enda sättet att rädda vanligt folk i ett sådant land är genom helikopterpengar.

Vad är det undrar ni?

Så här gick det till.

Staten tryckte nya dollarsedlar och delade ut allmänt till medborgarna.

Som att flyga över landet med helikopter och dela ut utan att ta hänsyn till vilket behov varje individ hade.

Hör nu här!

Mellan 2020 och 2022 ökade mängden dollar motsvararande halva mängden av alla dollar som någonsin tryckts under dollarns existens.

En enorm mängd pengar.

Vi kan inte ta in hur många dollar det var som pressades ut över USA.

Från Los Angeles till Boston.

Från Anchorage i Alaska till Austin i Texas.

Det borde ha lett till att dollarns värde faller.

Men nej.

Det som hände istället var att inflationstrycket ökade så fort pandemins effekter avtog.

Det tog skruv rejält.

Då när inflationen drog iväg.

Då gör USAs riksbank, Federal Reserve, det som Sveriges Riksbank också gjort.

De höjer räntan.

Rejält.

Tänk er då att ni ska investera en massa pensionspengar.

De vill ni naturligtvis ha så god avkastning på som möjligt.

Det vill alla som har stålar.

Alltså placerar pensionsbolagen och alla andra som en slant över pengarna där det är som högst ränta.

I Sverige noll procent, USA fyra procent.

Lätt val eller hur!?

Det som då händer är att en massa pengar lämnar EU och naturligtvis även svenska kronor.

Därmed ökar dollarn i värde och andra valutor minskar i värde.

Det gör att alla som placerar sina svenska kronor i dollar tjänar ytterligare

Vilket ökar värdet på dollarn ännu mer.

Det innebär att allt som vi handlar på internationella marknaden som olja där priset är satt i dollar.

I Sverige blir dessa varor dyrare.

Också vidare.

Lägg till detta Putins jävla krig i Ukraina.

Alltså som jag nämnde i inledningen.

Detta vanvett.

Denna förstörelse och allt lidande som vanligt folk utsätts för i Ukraina.

Det går inte en dag utan att jag tänker på alla dessa män, kvinnor och barn som utsätts för bomber och beskjutning.

Men...

Allt hänger trots allt ihop.

Vi försöker stoppa Rysslands försäljning av olja och gas.

Ryssland blockerar ukrainska jordbruksprodukter.

Ni vet säkert att Ukraina är Europas kornbod.

Det innebär att bensin, vete, majs med mera och elpriser rusar i höjden.

Det vet jag att ni också har märkt.

Där har ni en perfekt storm.

Det blåser som bara den!

Det är det som alla LO-medlemmar känner av.

Städerskorna på Stadshotellet här borta runt hörnet.

Personalen på OK/Q8-macken på Skaraborgsgatan.

Och hemtjänstpersonalen i bilen som nyss åkte förbi.

För vanligt folk minskade köpkraften med över tio procent under 2022.

Det tar sig praktiska uttryck.

Knattarna äter mer på skollunchen.

Indraget TV-mys.

Ni som skruvade ner temperaturen i huset i vintras funderar på hur det ska bli under vintern som kommer.

Det var i denna miljö vi inledde avtalsrörelsen.

Vi valde tidigt att inte försöka kompensera våra krav för inflationen av tre orsaker.

För det första.

Det vi i facket förhandlar med arbetsgivaren om är fördelningen av det mervärde som vårt arbete skapar.

För det andra.

Vi har tidigare, på 80-talet, prövat att kompensera inflationen med rejäla lönehöjningar.

Men det fungerade inte. Vi höll på att köra Sverige i putten

Det är ofta det som man menar att det blir en pris- och lönespiral.

Reallönerna sjönk trots höga nominella höjningar.

Man ska också komma ihåg att det tog oss många år att hämta oss från den situationen.

För det tredje.

Vi ville inte ge upp industriavtalets lönesättande modell att utgå från inflationsmålen plus produktivitetsökningen.

Det har historiskt visat sig vara en riktigt bra modell som gav ökande reallöner med 70 procent mellan1995 och 2021, förmodligen ett världsrekord.

Därför, kamrater. 

Krävde vi i LO-samordningen i år 4,4 procent på ett år plus en låglönesatsning.

Ett historiskt högt krav.

Nu har vi ett första resultat.

Märket är satt till 4, 1 procent det första året, till det kommer en satsning på lägsta lönerna med 1 350 kronor. Det andra året är på 3,3 procent och för de som tjänar under 28 211 kronor en låglönesatsning om 931 kr.

Det är det högsta resultatet i modern tid.

Vi tog sats, satsade högt och kom långt.

Och nu har vi växlat upp löneökningstakten.

Inte bara i år och nästa år.

Utan framåt.

Vi har taktat upp.

Löntagarnas andel av kakan ska växa.

Men det kommer inte att gå på en dag.

Nu kommer vi att hålla i så att alla de 450 kollektivavtalen som ska tecknas i avtalsrörelsen skrivs under på denna nivå.

Alla ska med!

* * *

Men det räcker inte för att återställa köpkraften för vanligt folk.

Därför kräver LO att fler tar sitt förnuft tillfånga.

De besuttna, kapitalister, VDar och chefer måste också hålla igen.

Klyftorna ska minska.

Det håller inte att de besuttna skor sig om samhället ska hålla ihop.

Dessutom!

Politiken måste ta sitt ansvar.

Därför kräver LO idag på 1 maj att barnbidraget höjs med 450 kr.

En tidsbegränsad sänkning under ett år av avgiften till förskola och fritids genom att procentsatsen för avgiften sänks från 3 till 2 procent av den sammanlagda hushållsinkomsten per månad för förskola och från 2 till 1 procent för fritids.

För dem med maxtaxa innebär det en sänkning med ca 550 kr per barn.

Totalt innebär det 1 000 kr/per barn och månad.

Eller låt oss säga en rejäl matkasse.

Sänkningen kommer även dem under taket till del.

I en tid av kris måste politiken göra skillnad för vanligt folk.

* * *

Vi ser nu att inflationen klingar av och de flesta tror att den blir runt två procent i början av nästa år.

Efter det kommer vi att börja en ökning av reallönerna under 2024.

Men det som säkert är att vi visar nu att den svenska modellen håller.

Tillsammans tar vi ansvar.

Det känns väldigt bra att nästan alla förbund är med och tar ansvar i en svår tid och att vi gemensamt tar oss ur denna situation.

Det bådar gott för framtiden.

För alla.

Vi gör det tillsammans.

Vi ska värna den svenska modellen!

Stärka samhällskontraktet!

Över klasser och generationer!

Vi är alla i detta tillsammans och vi ska dela både bördorna och frukterna rättvist och solidariskt.

Tack för att ni lyssnade.