Fråga facket Fråga facket

Sjuka och arbetsskadade drabbas när Svenskt Näringsliv nobbar förhandlingar

Svenskt Näringsliv vill inte förhandla med LO om ändrade åldersgränser i de kollektivavtalade trygghetsförsäkringarna. Det slår hårt mot sjuka och arbetsskadade med minimala marginaler. Vi i LO är beredda att förhandla och lösa detta akuta läge redan nu för att sen med full kraft möta utmaningarna i avtalsrörelsen, skriver Susanna Gideonsson, ordförande i LO.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Arbetet 17 februari 2023

Vid årsskiftet höjdes åldersgränserna i pensionen. Det innebär bland annat att de som har garantipension får vänta med att ta ut den tills de fyller 66 år istället för att som tidigare kunna ta ut den vid 65 år. För att den som är sjuk eller arbetsskadad inte ska bli utan ersättning under ett års tid, har riksdagen också beslutat att höja åldersgränserna för exempelvis sjukpenning, sjukersättning och arbetsskadelivränta från 65 till 66 år från samma tidpunkt. Förändringen är i enlighet med pensionsöverenskommelsen med ambitionen att fler ska arbeta längre eller i vart fall skjuta upp sitt pensionsuttag, så att pensionen blir högre.

Inte hängt med höjd pensionsålder
LO och Svenskt Näringsliv har förhandlat fram gemensamma kollektivavtalade försäkringar för arbetare i privat sektor, som kompletterar ersättningen från de allmänna försäkringarna. De kollektivavtalade försäkringarna ger ett förstärkt inkomstskydd som för de flesta är nödvändigt för att klara de månatliga utgifterna. Men åldersgränserna har inte hängt med höjningen av pensionsåldern. De är fortfarande kvar på 65 år. Det gör att över 3 000 personer, som fyller 65 år under 2023, helt förlorar sin extra ersättning om de är sjuka eller får sin kompletterande livränta halverad nu i stället för vid 66 års ålder.

Tusenlappar försvinner varje månad
Det handlar om tusenlappar varje månad som försvinner. Det i ett läge när ekonomin är mycket ansträngd på grund av kraftigt ökade utgifter för mat, el och hyra. Om de kompletterande försäkringarna inte följer med när åldersgränserna i de allmänna försäkringarna höjs, så uppstår det ett oönskat och oavsiktligt glapp mellan de allmänna systemen och kollektivavtalen. Skyddet som avtalsförsäkringarna ger är nödvändiga. LO har gjort en framställan till Svenskt Näringsliv och begärt att åldersgränserna i kollektivavtalen ska anpassas. Sådana anpassningar har gjorts i motsvarande kollektivavtal i andra sektorer på arbetsmarknaden.

Svenskt Näringsliv vill inte förhandla
Till vår förvåning har Svenskt Näringsliv avvisat förhandlingar angående förändringar av åldersgränserna i detta för våra medlemmar akuta läge, med hänvisning till detta skulle störa de nyligen påbörjade avtalsförhandlingarna. Vi talar mycket om ansvar från företag, näringslivsorganisationer och politiker i denna avtalsrörelse. Det vi nu ser är närmast en total motsats till vad ansvar innebär. De som drabbas av Svenskt Näringslivs nobb är sjuka och arbetsskadade med minimala marginaler.

Vi i LO står beredda att förhandla
Det är inte rimligt att denna grupp ska få sämre villkor och straffas ytterligare på detta sätt.
Här finns en gyllene chans för Svenskt Näringsliv att ta en del av sitt ansvar, samt att lindra effekterna av den ekonomiska krisen för dessa utsatta grupper. En enig LO-styrelse står beredda att förhandla och lösa detta akuta läge redan nu för att sen med full kraft möta utmaningarna i den kommande avtalsrörelsen.

Susanna Gideonsson, LOs ordförande