Fråga facket Fråga facket

Rädda branschskolorna från nedläggning”

Kompetensbristen ökar under kommande år. Då är det bakvänt att lägga ner utbildningar som leder till efterfrågade jobb, skriver företrädare för sex fackförbund.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Dagens Samhälle 2 mars 2023

Bristen på hantverkare är stor. Trots det kommer regeringen att lägga ner branschskolorna. Det är helt fel väg att gå. Kompetensbristen ökar under kommande år. Då är det bakvänt att lägga ner utbildningar som leder till efterfrågade jobb. Branschskolorna utbildar hantverkare inom viktiga yrkesområden som plåtslagare, golvläggare, lackerare, kylmontör, ventilationstekniker, trädgårdsanläggare och skogsmaskinförare. Syftet med skolorna är att stärka den nationella kompetensförsörjningen till utbildningar som få elever på gymnasiet eller inom vuxenutbildningen väljer.

Sedan ett par år tillbaka har det pågått en försöksverksamhet där huvudmännen som bedriver yrkesutbildningar kan söka statsbidrag för att skicka sina elever under några veckor till en branschskola. Det har gjort att huvudmän som inte själva har möjlighet att ordna en speciell yrkeskurs har kunnat förlägga en del av utbildningen till en branschskola. Utbildningarna har på det sättet blivit koncentrerade till ett antal platser i Sverige, där det finns resurser, utrustning och yrkeslärare med rätt kompetens. Hundratals elever har redan läst yrkeskurser på en branschskola och efter det kunnat gå rakt ut på arbetsmarknaden och få jobb. Det är positivt, men volymerna behöver öka. Det har fungerat olika bra, visar Skolverkets utvärdering. En del branschskolor har tagit emot många elever, andra få. En del huvudmän verkar inte ha känt till utbildningarna eller att de kan söka statsbidrag för dem. Flera branschskolor pekar ut två framgångsfaktorer: ett nära samarbete med branschen samt studiebesök från huvudmännen med rektor och intresserade elever.

Högerregeringen med stöd av Sverigedemokraterna vill lägga ner branschskolorna till sommaren. LO vill att försöket förlängs och utvecklas bland annat genom:
• Att Skolverket tillsammans med parterna ser över om några skolor bör utgå eller fler ingå.
• Att gränsen om max fem elever per huvudman och yrkesområde tas bort.
• Att en del av statsbidraget till branschskolorna öronmärks för marknadsföring samt får användas av huvudmännen för besök på branschskolorna.

Att bygga upp en verksamhet tar tid, och vi har dessutom nyss genomgått en pandemi. Men trots det har det funnits ett intresse för utbildningarna. Därför är det viktigt att ge branschskolorna goda förutsättningar att fortsätta bedriva sin verksamhet. Om regeringen lägger ner branschskolorna undrar vi och många inom branscherna: hur tänker ni lösa kompetensförsörjningen i dessa bristyrken? Vi uppmanar skolminister Lotta Edholm (L) att tänka om. Låt branschskolorna vara kvar. De behövs, eftersom kompetensbristen är akut i Sverige. Och den kommer att öka.

Therese Guovelin,  LOs förste vice ordförande
Johan Lindholm, Byggnads ordförande
Barbro Andersson, Kommunals vice förbundsordförande
Madelene Engman, GS-fackets förste vice förbundsordförande
Pontus Boström, Elektrikernas andre vice ordförande
Peter Sjöstrand, Målarnas vice förbundsordförande