Fråga facket Fråga facket

Kravet: Höjd a-kassa även efter pandemin

LO: Ta också bort karensdagen för gott


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Aftonbladet 13 augusti 2020

Mitt i krisen fortsätter samhället att fungera. Tågen går, sjukvården levererar och i affärerna finns både mat och toalettpapper. Det sker dock inte av sig självt. Det är LO-förbundens medlemmar som håller samhället uppe. De kan sällan välja att arbeta hemma. Istället står de i frontlinjen i kampen mot viruset, alltför ofta utan tillräckligt skydd.

Smittskyddet måste givetvis ha högsta prioritet. Samtidigt gör de nödvändiga åtgärderna för att bekämpa smittan stor skada på vår ekonomi. Sverige är på väg mot en arbetslöshetskris. Varslen ökar och antalet arbetslösa stiger kraftigt.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har agerat kraftfullt och bra under våren för att se till så att skadorna minimeras och att vi tillsammans klarar oss igenom krisen på ett bra sätt. Framförallt korttidspermitteringarna med statligt stöd har varit viktiga men också satsningar på att stärka tryggheten för dem som nu drabbas av sjukdom och arbetslöshet.

Men det finns oroande tecken på att viktiga åtgärder kanske kommer att rullas tillbaka och att nödvändiga satsningar inte kommer att genomföras. Just nu pågår avgörande förhandlingar kring den statliga budgeten mellan regeringen och samarbetspartierna.

Från LO vill vi vara tydliga med att tryggheten för vanligt folk måste prioriteras. Belöningen för de som sliter dygnet runt för att centrala samhällsfunktioner ska fungera kan inte vara fattigdom vid sjukdom eller arbetslöshet.

Konkret behöver statsbudgeten fokusera på att:

1. Skydda de arbetslösa. Regeringen har under våren höjt taket i a-kassan till 1 200 kronor om dagen de första 100 dagarna. Därmed försäkras inkomster upp till 33 000 kronor. Men höjningen är bara tillfällig och många kommer att vara arbetslösa längre än så. Därför bör förstärkningen bli permanent. Taket behöver höjas och även gälla hela ersättningsperioden. Allt annat är ett slag i ansiktet på de som annars riskerar att kastas ut i fattigdom.

2. Stärka sjukförsäkringen. Det var bra att regeringen förändrade reglerna så att sjuka inte tappar all ersättning första sjukdagen men nu måste karensen bort för gott och inte bara under krisen. Därtill måste reglerna ändras så att människor inte kastas ut ur systemet och tappar ersättning på grund av de långa väntetider som skapats under coronakrisen för exempelvis cancersjuka och andra.

LO har länge krävt en rejäl översyn av hela sjukförsäkringens regelverk. Nyligen överlämnade utredaren Claes Jansson en rad bra förslag till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Krisen har med all tydlighet visat att dessa förslag nu också måste bli till verklighet.

Det handlar bland annat om att den orimliga prövning av arbetsförmågan mot en fiktiv arbetsmarknad måste upphöra. Den så kallade ”rehabiliteringskedjans” tidsgränser måste också i större utsträckning väga in att de försäkrade har individuellt varierande omställningsförmåga.

I grund och botten handlar det om anständighet. Om att samhället inte ska bestraffa de som blir sjuka och arbetslösa utan i stället bidra till att de bli friska och kan börja jobba igen. Det tjänar alla på.

Vi förväntar och kräver att den statsbudget som snart ska presenteras på inga sätt rullar tillbaka de förbättringar som skett i a-kassan under krisen. Tvärtom måste dessa förbättringar bli permanenta.

Därtill måste rejäla steg tas för att förbättra situationen för den som blir sjuk. Förslagen finns, det är ingenting att vänta på.

Susanna Gideonsson, LOs ordförande