Fråga facket Fråga facket

Facket står för löftet om en bättre framtid

Framtidens fack står inför en rad utmaningar. Men en stark fackföreningsrörelse ska klara att ta kampen mot utnyttjandet på arbetsmarknaden, bidra till klimatomställningen och öka den fackliga organiseringen inom plattformsföretagen, skriver LO:s ordförande Susanna Gideonsson.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Arbetet 18 oktober 2021

Tittar vi tillbaka till 1920-talet, då Arbe­tets föregångare kom med sitt första nummer, ser vi stort armod för svenska arbetare och en konfliktfylld arbetsmarknad. Fackföreningsrörelsen hade en mycket svår tid. 

LO balanserade mellan arbetarklassens rättmätiga krav på bättre arbetsvillkor och de kostsamma konflikterna med en arbetsgivarpart som inte tvekade inför att gå ut i konflikt. 

Denna återblick är nödvändig för att sätta de utmaningar som finns på framtidens arbetsmarknad i perspektiv. Arbetslivet har nu organiserats och de värsta avarterna är ovanligare, om än inte helt utraderade.

Samma utmaningar som förr

Men i grunden är utmaningarna de samma. Att arbetare behöver organisera sig för att utgöra ett motstånd mot kapitalets makt. Fackföreningarnas grundande gjorde en maktöverflyttning från kapital till arbete möjlig.

Fackföreningsrörelsens oundvikliga insikt att facklig kamp behöver kombineras med politisk kamp lade sedan grunden för Sveriges välfärdssamhälle.

I dag vill vissa se en ”opolitisk” fackföreningsrörelse. Men med en liten titt i backspegeln inser vi att en sådan är dömd att misslyckas. Utmaningarna är i dag precis som för hundra år sedan sammanflätade mellan politik och arbetsmarknad.

Dold arbetsmarknad

Delar av arbetsmarknaden finns i dag i en dold värld. Tusentals företag utan kollektiv­avtal, eller med kollektivavtal de inte följer, och som utnyttjar arbetskraft.

Särskilt drabbad är invandrad arbetskraft. Ett utnyttjande som i förlängningen drabbar samtliga arbetare.

Många, inte minst nyanlända kvinnor, står långt från den reguljära arbetsmarknaden och får inte den hjälp de behöver för att kvalificera sig. Ett misslyckande som ger goda förutsättningar för utnyttjande och lönedumpning.

Den helt nödvändiga klimatomställningen ställer högre krav såväl på arbetsgivare som arbetare att hänga med. Här krävs kunskap och förmåga att erbjuda anställda rätt kompetensutveckling.

Något som också gäller den digitala utvecklingen. Både klimatomställningen och den digitala omställningen är ödesfrågor för hela vårt samhälle, klimatomställningen i längden för vår planet.

Kapitalismen utvecklas

Kapitalismen utvecklas och nya sätt att organisera arbetet ställer höga krav på fackets förmåga att organisera arbetarklassen.

Kollektiv­avtal på företag inom plattformsekonomin är ett steg och något vi också lyckats med på många ställen. Ett annat steg är att göra den fackliga organisationen starkare på dessa företag.

Ibland kan det kännas svårt att hänga med i utvecklingen samtidigt som vi långsiktigt bygger en starkare fackföreningsrörelse och tippar maktbalansen åt rätt håll. 

Men detta är ett måste. Annars kommer våra drömmar om ett värdigare och tryggare arbetsliv, mer tid till familj och fritid samt skäligt betalt, att förbli just drömmar. 

Susanna Gideonsson, LOs ordförande