Fråga facket Fråga facket

”Korttidsarbete behövs vid svåra ekonomiska störningar”

Replik. Svenskt Näringsliv, PTK och LO: Systemet för korttidsarbete ska säkra konkurrenskraft och jobb i en tillfällig kris. Och arbetsmarknaden behöver omställningsstudiestödet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad på dn.se 20 januari 2023

Förmågan till omställning på svensk arbetsmarknad förtjänar fokus. Därför är det bra att SNS sätter ljuset på arbetstagares förutsättningar på en arbetsmarknad i ständig förändring. Flera av SNS slutsatser är kloka, däribland att individer snarare än företag behöver stöd. Att stötta individernas möjlighet att stärka sin framtida ställning på arbetsmarknaden förbättrar kompetensförsörjningen och rörligheten på arbetsmarknaden – vilket Sverige så väl behöver för att vara ett konkurrenskraftigt land med förutsättningar att skapa välstånd. Men andra slutsatser som görs leder fel. När det gäller det permanenta systemet för korttidsarbete är det till för att i grunden livskraftiga företag ska kunna behålla anställda och deras kompetens vid en tillfällig men allvarlig ekonomisk störning. Systemet som har motsvarigheter i flertalet konkurrentländer är av central betydelse för svensk konkurrenskraft och för att investeringar och jobbtillfällen ska förläggas till Sverige.

Det permanenta systemet ska inte förväxlas med det generösa stöd som tillämpades under pandemin. Varken företag eller arbetstagare i verksamheter som står inför strukturella förändringar ska ha incitament att använda korttidsarbete för att skjuta på oundvikliga uppsägningar. Kraven är högt ställda för att stöd ska ges. Samtidigt som SNS konstaterar att individer måste stödjas drar de helt felaktiga slutsatser om det nya omställningsstudiestödet – ett stöd utformat just för att stärka individernas framtida ställning på arbetsmarknaden och därigenom förhindra att arbetstagare slås ut när jobben förändras.

SNS-författarna argumenterar för att omställningsstudiestödet bör begränsas till arbetstagare som varslats om uppsägning. Det skulle rasera hela poängen med den innovation som stödet utgör. Omställningsstudiestödet ska stärka individens framtida ställning på arbetsmarknaden med beaktande av arbetsmarknadens behov. Stödet är utformat med hänsyn till strukturomvandlingen, och ger individen möjlighet att stärka sin kompetens. Våra omställningsorganisationer är väl förberedda för att vägleda och stötta den som vill ansöka om stödet. Fler behöver rusta sin kompetens för nya eller förändrade jobb – både då varslet är ett faktum och då man själv ser behovet och möjligheterna. Det är en förutsättning för att svensk arbetsmarknad ska kunna möta framtidens behov. Omställningsstudiestödet är här för att stanna.

Torbjörn Johansson, LOs avtalssekreterare
Mattias Dahl, vice vd, Svenskt Näringsliv
Martin Wästfelt, ordförande i PTK:s förhandlingschefsgrupp