Fråga facket Fråga facket

Dags att kliva fram ur dimman, Ebba Busch

Trots att EU och större aktörer ur det svenska näringslivet backar CSDDD-direktivet – släpar regeringen, med Ebba Busch i spetsen, fötterna efter sig i frågan. Det är dags att Sverige kliver ut ur dimman och tar ställning för. Det skriver Susanna Gideonsson, ordförande LO och Johan Danielsson, kandidat till Europaparlamentet, plats 2 på Socialdemokraternas lista.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i altinget.se 18 mars 2024

Nyligen röstade Sverige som enda land i EU nej till direktivet Corporate Sustainability Due Diligence (CSDDD). Bakom det krångliga namnet döljer sig något som är både enkelt och självklart, eller åtminstone borde vara det: att företag ska ta hänsyn till mänskliga rättigheter och miljö när de anlitar leverantörer.
LO har länge efterfrågat en sådan lagstiftning och vi har inte heller varit ensamma om det. Flera svenska företag, bland annat Ikea, Ericsson, Ica och Telia, har uppmanat regeringen att rösta ja eftersom det skulle stärka seriöst företagande och därmed Sveriges konkurrenskraft. Sveriges regering har tidigare gett sitt stöd till direktivet, och vi hade hoppats att denna hållning skulle stå fast. Men det gjorde den inte. Sverige röstade nej. Eftersom några länder dessutom lade ner sina röster räckte inte majoriteten. Förslaget föll.

Nytt förslag på bordet
Det betyder att globala företag kan fortsätta som om inget hänt. Konkurrensen kan fortsätta att snedvridas till nackdel för alla de seriösa företag som tar hållbarhetsfrågorna på allvar. Fuskande, och ibland rent kriminella, företag kan fortsätta att utnyttja arbetare runt om i världen. Det finns visserligen sedan tidigare regler och riktlinjer från FN och OECD. Men de reglerna är inte bindande och därför helt otillräckliga. Ansvarig minister Ebba Buschs förklaringar till agerandet är snarare bortförklaringar. Varför röstar en regering som säger sig prioritera kampen mot kriminalitet nej till ett förslag som skulle underlätta kampen mot arbetslivskriminalitet?

Behövs tydliga besked
Nu har EU:s ordförandeland Belgien arbetat om förslaget. Bland annat omfattar det nu bara företag med över 1 000 anställda och en årsomsättning på 450 miljoner. Det är tyvärr ett urvattnat förslag men ändå ett steg framåt. Vi ser det som självklart att Sverige ställer sig bakom det nya förslaget i den kommande slutomröstningen, men fortfarande är regeringens hantering av frågan märklig. Agerandet har bidragit till att oseriösa företag fortsatt kunnat exploatera arbetare. Varför röstar regeringen först emot regler som dels skulle stärka Sveriges konkurrenskraft – fler trygga jobb i Sverige, och dels bidra till att få bort skumraskföretag från arbetsmarknaden?

Nu behövs tydliga besked kring hur Sverige kommer ställa sig till det nya förslag Belgien har lagt fram. Kliv fram ur dimman Ebba Busch.

Susanna Gideonsson, LOs ordförande
Johan Danielsson, kandidat till EU-parlamentet (S)