Stäng Sök Arkiv Till LO.se

Söker...

Seminarium: Ett svårt ekonomiskt läge

Vänligen acceptera cookies för att se denna video.

LO-ekonomernas seminarium om den ekonomiska utvecklingen

För 75:e året i rad presenterar LO-ekonomerna konjunkturprognosen Ekonomiska utsikter. Det sker i ett speciellt ekonomiskt läge med hög inflation och en allt högre ränta. Levnadsomkostnaderna tilltar och årtionden av reallöneökningar går upp i rök.

Vad ser LO-ekonomerna när de blickar in i framtiden? Hur allvarligt är läget för hushållen, arbetsmarknaden och den offentliga sektorns ekonomi? Vad är LO-ekonomernas tips inför den stundande avtalsrörelsen?

Kommentarer ges av Cecilia Hermansson, ordförande Klimatpolitiska rådet och docent i finansiell ekonomi vid KTH, samt av ekonomijournalisten Per Lindvall.

Medverkande

Laura Hartman, LOs chefsekonom
Fredrik Söderqvist, LO-ekonom
Cecilia Hermansson, Klimatpolitiska rådet
Per Lindvall, ekonomijournalist
Håkan Hellstrand, LO-ekonom

För att fira de Ekonomiska utsikternas 75-årsjubileum kommer det att presenteras en festskrift under seminariet.

Rapporten Ekonomiska utsikter hösten 2022 (pdf)

Presentationsbilder (pdf)

Jubileumsskrift: Från full sysselsättning till inflationsbekämpning - Ekonomiska utsikter 75 år (pdf)

1 tim 20 min

Kopiera länk för delning