Stäng Sök Arkiv Till LO.se

Söker...

Hela svaret

Vänligen acceptera cookies för att se denna video.

LO vill ha hela svaret, inte bara en del av det. Vi vill ha både hårda tag mot brott och utbyggd välfärd, både fler poliser och fler fritidsledare. Nu är tid för rättvisa. Vi har hela svaret.

  • Alla som kan arbeta ska ha ett arbete. Vi kräver investeringar i jobb, utbildning och i en rättvis klimatomställning där kostnaderna bärs av alla, inte bara av människor utanför storstäderna.
  • Alla ska ha rätt till en trygg välfärd. Vi kräver ökade resurser till skola, vård och omsorg i hela landet. Satsa på personalen, sätt stopp för vinstintressena och för gräddfiler i vården.
  • Klyftorna måste minska. Skattesystemet behöver göras om så att de bäst ställda bidrar mer. Sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen måste förbättras. Det krävs rejält höjda pensioner för vanligt folk. Pensionsåldern ska inte höjas förrän arbetsmiljön förbättras så att alla orkar jobba ett helt yrkesliv.
  • Vi måste storstäda svensk arbetsmarknad. Otrygga anställningar ska bort. Inte en skattekrona ska gå till skurkföretag. RUT och ROT ska bara få användas av företag med kollektivavtal. Arbetskraftsinvandringen behöver stramas åt.
  • Brottsligheten måste bekämpas. Var femte LO-förbundsmedlem har utsatts för hot eller våld på jobbet och fyra av tio känner oro för gängkriminalitet. Arbetslivskriminaliteten måste bekämpas med samhällets fulla styrka.
  • Det orättvisa karensavdraget måste skrotas. Karensavdraget är en klasslagstiftning som slår hårdast mot de arbetare som varje dag går till jobbet och ser till att samhället fungerar.

Engagera dig i valet du också! Mer info här

60 sek

Kopiera länk för delning