Fråga facket Fråga facket

LOs 29e kongress

Organisationsfrågor Kongressen genomfördes i två delar. En i juni 2020 och en i november 2021. Den första delen var digital, men vid den senare kunde ombuden träffas i Folkets Hus i Stockholm.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

En kongress i två akter

Den första delen av kongressen genomfördes digitalt den 15 juni 2020. Då valdes en ny LO-ledning och ett begränsat antal frågor behandlades. Därefter ajournerades kongressen som återupptogs den 29 november 2021.

Kongressprotokoll del 1 2020 och del 2 2021

Kongressprotokollet för LOs 29e ordinarie kongress - del 1
Kongressprotokollet för LOs 29e ordinarie kongress - del 2

Se kongresserna i LO Play

2021:

Kongressen måndag
Kongressen tisdag
Kongressen tisdag kväll
Kongressen onsdag

2020:

LO-kongressen i LO Play