Fråga facket Fråga facket

Finalisterna till Årets Fackliga Hjältedåd 2019

Ung i facket Priset Årets fackliga hjältedåd går till en grupp eller person fackligt aktiva som under det senaste året gjort något som är värt att uppmärksammas. Årets finalister är Jesper Jinesjö, Claudia Moraga Gullstrand, David Ly Bayard och Josefine Krantz. Vinnaren utses torsdag 28:e mars.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

De nominerade till årets fackliga hjältedåd är Claudia Moraga Gullstrand, Jesper Jinesjö, Josefine Krantz och David Ly Bayard.

Årets finalister med motiveringar

Jesper Jinesjö – Svenska Målareförbundet

Jesper är tydligt förankrad i arbetsrörelsens värderingar och har under en konfliktfylld period stått stadigt i Göteborg. Han har på ett klokt och insiktsfullt sätt representerat den progressiva hållningen som kännetecknar både Jesper och arbetsrörelsen i stort där faktiskt förbättring alltid är det viktigaste. Jesper är ett riktigt energiknippe och en stark inspirationskälla för många medlemmar för såväl ung som gamla inom såväl facket som politiken. Jesper är en kraft att räkna med och som alltid står upp för det som är rätt!

Claudia Moraga Gullstrand – Handelsanställdas förbund

"Med två deltidstjänster hon så väl speglar vårt fack, men myten om ”lata unga” krossar hon under sin klack. Att starta två klubbar på väldigt kort tid, det ger inte alltid bara sinnesfrid. Hon kämpar ständigt för sina arbetskamrater, om vi går samman kanske vi kan tjäna lika bra som oljemagnater? Hon är den som sina kollegor engagerar så att alla på Lush och sci-fi bokhandeln numer vet att Handels existerar. Det är medlemmar som Claudia som ÄR facken och för detta borde hon också få tacken."

Claudia är klistret och energiknippet som gör att personalen i två butiker nu står enade och inte längre går till jobbet med en klump i magen. Claudia kämpar ständigt för sina kollegor och för att förbättra arbetsmiljön och våra villkor!

David Ly Bayard – Livsmedelsanställdas förbund

David började engagera sig i Livs 2018 och har innan det varit aktiv inom SSU. Han har från start tagit sig an ungdomsarbetet med bland annat skolinformationer med stor entusiasm! David brinner för folkbildningen av den fackliga idén till medlemmar samt ser vikten av demokrati för delaktighet och engagemang av alla i Livs, från medlem till förtroendevald. Utvecklandet av klubbarbete för att öka demokratin i styrelse samt sporra till engagerat och levande fackligt arbete på arbetsplatsen är något som David starkt engagerat sig i. Med sin bakgrund och förankring i SSU bygger David broar mellan facket och politiken för att vi alla ska arbeta mot gemensamma mål.

Josefine Krantz – Svenska Målareförbundet

Josefine har genom sitt aktiva arbete för att rättfärdiga ett jämställt Målareförbund och fler jämställda arbetsplatser, bidragit till ett ökat medvetande hos förbundets gemensamma medlemskår. ”Att aldrig vara tyst – att bara tala. Att aldrig sitta still – bara vara aktiv.” Det verkar vara Josefines drivkraft. Hennes tilltro och attityd bidrar varje dag till förbättringar och för sitt hårda arbete har hon bland annat utsetts till nationell talesperson för MIRA i målareförbundet samt utnämnts till vice ordförande i Europeiska Bygg och Träfederationens kvinnokommitté. Josefine har en vilja och en stark förmåga att få med andra i det fackliga arbetet. Hennes arbete sker många gånger i det fördolda, men nu behöver det lyftas till ytan då hennes insatser inte tar slut, utan bara fortsätter framåt.

Juryn

Finalisterna och vinnare utses av en jury bestående av Berit Müllerström, LO, Monica Widman Lundmark, ABF och Ola Palmgren, SSU. Kravet för att kunna vinna är att gruppen eller personen är aktiva i något av LO-förbunden och är under 30 år. Vinnaren koras kvällen den 28 mars under Ungforum.