Fråga facket Fråga facket

Utbildningsjobb

Arbetsmarknad Utbildningsjobb är LOs förslag på lösning på matchningsproblemen på den svenska arbetsmarknaden. Förslaget presenterades på en pressträff i mars 2017.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Utbildningsjobb
Fotograf: Lars Forsstedt

Riktiga jobb med både lön och utbildning

Tanken med utbildningsjobben är att en person arbetar deltid inom ramen för en vanlig anställning. Samtidigt pluggar hen in gymnasiet genom komvux, yrkesvux eller folkhögskola. Med lön för arbetade timmar och studiemedel för timmarna i skolbänken.

– Med förslaget ställer vi krav på både arbetsgivare, stat och individ. Arbetsgivare ska anställa. Staten ska erbjuda utbildningsplatser och generösa studiestöd. Och personerna med utbildningsjobb förväntas ta chansen att lära sig sitt nya yrke för att långsiktigt etablera sig på arbetsmarknaden, säger Torbjörn Hållö, LO-ekonom och författare till rapporten Utbildningsjobb för stärkt etablering.

Utbildningsjobb är alltså ingen åtgärd som enbart riktar sig till nyanlända. Inte heller något försök att återskapa jobb som försvunnit från arbetsmarknaden, just för att de inte längre behövs.

För att arbetsgivarna ska anställa personer som saknar rätt kompetens menar LO att lönekostnaderna behöver vara mindre – under en kortare period. Men det betyder inte nödvändigtvis sänkta löner. Det kan lika gärna vara subventioner från staten eller minskade arbetsgivaravgifter för gruppen som är aktuell för utbildningsjobb.

Läs mer om Utbildningsjobb för stärkt etablering i LO Fakta